RPA Defensie: neem deel aan het openbaar onderzoek!

Enquête publique

20 October > 22 December 2023

Posted on 12 October 2023

 


 

 

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg Defensie, uitgewerkt door perspective.brussels, werd goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 september 2023.

Dit ontwerp wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen, dat plaatsvindt van 20 oktober tot 22 december 2023. Neem deel en raadpleeg de documenten online of bij de gemeentelijke administraties.

Gezien de ligging en omvang is de ontwikkeling van de Defensie-site van grootstedelijk en interregionaal belang. De site beslaat een oppervlakte van 90 hectare en ligt langs de Leopold III-laan, in het Brussels Gewest (gemeente Evere en Stad Brussel) en het Vlaams Gewest (gemeente Zaventem)

Het project heeft volgende doelstellingen:

  • De open ruimten in het gebied tot hun recht laten komen en met elkaar verbinden door een grootstedelijk landschapspark van meer dan 45 hectare (waarvan 15 hectare op Brussels grondgebied) aan te leggen;
  • Vorm geven aan een grootstedelijk netwerk voor actieve mobiliteit met nieuwe verbindingen tussen de Groene Wandeling en de fiets-GEN-routes;
  • Een nieuwe duurzame en gemengde wijk langs de Leopold III-laan tot stand brengen, gebaseerd op een groene omgeving van hoge kwaliteit;
  • De economische dynamiek in dit gebied, dat dankzij zijn ligging op de corridor naar de luchthaven zeer aantrekkelijk is, consolideren en versterken met +/- 150.000 m² economische activiteiten (mix van tertiaire en productieactiviteiten) en +/- 50.000 m² voorzieningen, diensten, winkels en horeca.

Uw mening telt !

Neem deel aan het openbaar onderzoek online of bij de gemeentelijke administraties van de Stad Brussel of de gemeente Evere.

  • Raadpleeg de documenten hieronder
  • Maak een afspraak bij de gemeentelijke administratie van de Stad Brussel of de gemeente Evere, waar een papieren versie van de documenten beschikbaar is.
  • Geef uw opmerkingen en bezwaren:

We verwelkomen u ook graag op 29 en 30 november in het tijdelijk infopunt in de wijk (ROTOR DC, Bazellaan 3, 1140 Evere). Hier zal het plan worden toegelicht en kunt u met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht (reserveer een moment dat u het beste past).

Documenten

Parallel met het RPA Defensie ontwikkelt het Vlaams Gewest een 'GRUP Defensie' (Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) voor het Vlaamse deel van de Defensiesite en de begraafplaatsen. Van 3/10/23 tot 1/12/23 wordt een openbaar onderzoek gehouden over dit GRUP. Je kan de documenten op de website van Departement Omgeving raadplegen.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

 
1 Begin 2 Voltooid
Dag
Kies een dag dat u wil langskomen bij het infopunt
Momenten Woensdag
Momenten Donderdag

En savoir plus