De (re)conversie van kantoren in expositie

Werken van studenten in dienst van stedelijke programmering

Exhibition

28 April > 22 June 2023

Posted on 31 March 2023

 


 

(Re)conversie van kantoren: hoe en waar? Dat uiterst actuele thema is ook het onderwerp van de leerstoel Perspective 2022-2023. In de eerste lessenreeks met aansluitende workshops konden studenten van de ULB hun stedelijke en architecturale projecten vormgeven. Die werken worden bij Perspective tentoongesteld, van 28 april tot 22 juni 2023.

De doelstelling nulbebouwing en hergebruik van bestaande gebouwen, de nood aan betaalbare woningen en de dalende behoefte aan kantoorruimte werken het scenario van een massale conversie van kantoorgebouwen in het centrum en in de twee ring van Brussel in de hand.

Deze tentoonstelling staat stil bij de (re)conversie op verschillende vlakken: van de vastgoedprojecten voor de conversie van kantoren tot de realisatie in de wijken.

Gedurende het academiejaar 2022-2023 is Sophie Coekelberghs titularis van de leerstoel. Binnen het team Territoriale Kennis van perspective.brussels is ze projectverantwoordelijke. Ze is ook verantwoordelijk voor het Overzicht van het Kantorenpark en schreef mee aan het rapport over de (re)conversie van kantoren. Een eerste inleidende sessie schetste een duidelijker beeld van het thema van de leerstoel. Daarna volgden de studenten vier lessen rond de thema's: 'ligging van kantoren', 'woningen', 'voorzieningen' en 'planning'.

De tentoonstelling bundelt de projecten uit de workshop van de Masteropleiding die zich specialiseert in stedenbouw en ruimtelijke ordening aan de faculteit Architectuur van La Cambre-Horta én de workshop van de Bacheloropleiding Burgerlijk Ingenieur-Architect aan de Polytechnische School in Brussel.

De doelstelling nulbebouwing en hergebruik van bestaande gebouwen, de nood aan betaalbare woningen en de dalende behoefte aan kantoorruimte werken het scenario van een massale conversie van kantoorgebouwen in het centrum en in de twee ring van Brussel in de hand.
De tentoonstelling staat stil bij de (re)conversie op verschillende vlakken: van de vastgoedprojecten voor de conversie van kantoren tot de realisatie in de wijken.

In het eerste deel van de tentoonstelling belicht de workshop van de faculteit Architectuur drie conversieprojecten aan de inritten van autosnelwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Internationalelaan, de Leopold III-laan en de E40.
Uit die drie projecten blijkt hoe monofunctionele zones met kantoren en autowegen werden omgevormd tot woonwijken die deel uitmaken van netwerken voor actieve mobiliteit, groenruimten en infrastructuur, vertrekkend vanuit de bestaande bouwomgeving.

In het tweede deel van de tentoonstelling verkent de workshop van de Polytechnische School vier alternatieve scenario's voor de (re)conversie van de Proximus-torens in de Noordwijk als voorbeelden van interventies in de bouwomgeving.
De verschillende scenario's werden uitgetekend in het licht van het type programmering in functie van de context in de wijk en het betrokken gebouw.
Ze integreerden tevens de ontsluiting van de sokkel naar en voor de wijk, de milieu-impact van de materiaalkeuzes en het circulaire karakter ten voordele van een duurzame en verantwoorde architectuur.

Op de vernissage van de tentoonstelling op donderdag 27 april (vanaf 18 uur) is al ruimte voor een bespreking van het thema tussen academici (Geoffrey Grulois en Samia Ben Rajeb), de projectverantwoordelijken (Veronica Pezzuti, Sophie Coekelberghs en Pierre Lemaire) en de bouwmeester (Kristiaan Borret).

Op 24 mei om 12.30 uur staat een LabMidi gepland met toelichting door de studenten en hun docenten en discussies over de werken in het kader van de workshops.

  • Vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag, tussen 8.30 en 16.30 uur.
  • Vernissage op donderdag 27 april vanaf 18 uur

En savoir plus