Kantoren


© perspective.brussels/Pedro Correa

© perspective.brussels/Pedro Correa

 

 

De typisch tertiaire functie van het Brussel Gewest gaat hand in hand met de vele kantoorgebouwen op zijn grondgebied. De bereikbaarheid, de nabijheid van zakencentra, de openbare instellingen en ook prestige dragen traditioneel bij om een kantoor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kiezen.

De gezondheidscrisis heeft de ontluikende werktrends in een stroomversnelling gebracht. De omwenteling op de arbeidsmarkt zal onvermijdelijk haar stempel drukken op het kantoorvastgoed, zowel qua aanbod, leegstand als conversie.
Het ‘Overzicht van het kantorenpark’ van Perspective brengt het kantoorvastgoed in kaart en analyseert het aanbod en de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo kunt u de evolutie volgen van de bouw, sloop en verbouwingen (inclusief conversies) van kantoorgebouwen.

Door deze evoluties te analyseren, kunnen we de toekomstige programma's in het Brussels Gewest afstemmen op het aanbod.

De beschikbare kantoorruimte in Brussel

Op basis van de gegevens uit de NOVA-databank kunnen we de beschikbare kantoorruimte in Brussel ramen. Deze databank is een IT-platform dat door de verschillende besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt wordt om stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen te beheren.

Op basis van de data van de NOVA-databank en met behulp van veldonderzoek controleert perspective.brussels of de realisatie van de werken (bouw, afbraak of omvorming) conform de verleende vergunningen uitgevoerd werd. Het resultaat van dit alles is de totale oppervlakte van de goedgekeurde en uitgevoerde bouw-, afbraak- of omvormingsaanvragen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

De kantoorleegstand in Brussel

Het Overzicht van het Kantorenpark onderzoekt, naast de beschikbare kantoorruimtes,  sinds 2007 ook de kantoorleegstand en dit aan de hand van Inventimmo, een databank beheerd door citydev.brussels.

Inventimmo bevat inderdaad informatie over het aanbod aan bedrijfsvastgoed (te koop of te huur), waaronder kantoorgebouwen. De vergelijking van de beschikbare kantoorruimtes enerzijds, onderzocht door perspective.brussels, en het aanbod op de markt anderzijds laat toe om de kantoorleegstand in te schatten.

De gevolgen van de gezondheidscrisis op het kantorenpark

Een van de zichtbaarste gevolgen van de gezondheidscrisis is de toenemende vraag naar meer flexibiliteit, zowel qua werktijd als qua werkorganisatie. Telewerk is een van de nieuwe manieren van werken (NWOW) waarmee ondernemingen rekening moeten houden om nieuwe medewerkers aan te trekken en om hun personeel te behouden. Deze nieuwe situatie zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor het kantoorvastgoed, hetzij qua oppervlakte (wetenschappers verwachten een daling van 0,75% van het aantal m2 per werknemer), qua inrichting of qua ligging.

Studies en enquêtes tonen aan dat de kantoormarkt in het post-covidtijdperk op sommige plaatsen zal krimpen en op andere zal groeien. De toename aan telewerk draagt bij tot de inkrimping en dualisering van het kantoorbestand in het Brussels Gewest. Het zal een vertrek uit oude gebouwen versnellen zodat ze in onbruik raken. Maar de vastgoedmarkt zal niet volledig instorten, aangezien ze moet inspelen op de vraag naar nieuwe kantoorruimten die aan de huidige en toekomstige technologieën en normen aangepast zijn.
De inkrimping en dualisering van het kantoorbestand zal de relatie van Brussel met het Belgische stedelijke netwerk in vraag stellen, maar ook de relatie met het hinterland. Hoe zullen verschillende functies op het grondgebied van het Brussels Gewest verdeeld worden in de verschillende stadskernen?

Focus op de conversie van kantoren

Kantoorconversies zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest al vele jaren gemeengoed. Het ‘Overzicht van het kantorenpark’ van Perspective analyseert de evolutie al sinds 1997. Daaruit blijkt dat sindsdien 1 674 298 m² kantoor is omgevormd. Tussen 2018 en 2020 was 56% van de conversies goed voor nieuwe wooneenheden, 31% van de conversies bouwde kantoren om tot voorzieningen, 5% tot handelszaken en 8% tot ruimten voor andere activiteiten (bv. productie).

De laatste jaren zit het aantal kantoorconversies in de lift. Experten uit de sector verwachten dat die conversietrend zal toenemen naarmate kantooroppervlakte vrijkomt door de gevolgen van gezondheidscrisis.

In deze context richtte Perspective samen met urban.brussels en het BMA-team een taskforce op die zich toespitst op het kantorenpark. Die taskforce moet het potentieel beoordelen van de kantoorconversies om op nieuwe behoeften in te spelen.

Thematische analyses

De jaarlijkse publicatie van het Overzicht van het Kantorenpark bevat niet alleen een visie op de beschikbare kantoorruimtes en op de kantoorleegstand; ook een focus op bepaalde wijk of deelthema wordt opgenomen. 

In januari 2020 zoomt perspective.brussels in het eerste nummer van de nieuwe reeks ABOUT.brussels in op coworkingruimtes en de dynamiek rond deze markt in het Brusselse Gewest.

In 2011 en 2013 werden twee speciale nummers over kantoorvastgoed in Brussel uitgebracht:

  • Brussel, haar kantoren en bedienden
  • Bureaux du passé, habitants du présent (FR) 

Naast deze twee speciale nummers werd in 2010 een studie gepubliceerd over het moratorium van kantoorruimtes.

Publications

Office Property Observatory
37

Vacancy 2016

Focus on the Midi District

2017
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
36

2015 Vacancy in Brussels

Focus on the Nord District

2016
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
35

2014 Vacancy in Brussels

Focus on the Pentagon

2015
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
34

Permits 2013

execution 2009-2010

2014
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
33

Vacancy 2013 in Brussels and in the Periphery

2014
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
32

Permits 2012

2013
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
31

Vacancy 2012 in Brussels

Focus on the Léopold District

2013
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
30

Permits 2011

Report 1997-2011 Execution 2007-2008

2012
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
29

Vacancy 2011 in Brussels

2012
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
28

2010 permits

The potential for the redevelopment of offices as housing

2011
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
27

Vacancy 2010 in Brussels and in the periphery

2011
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
26

2009 permits

Renovation of offices built before 1950

2010
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
25

Vacancy 2009 in Brussels and in the periphery

2010
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
24

2008 permits

2009
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
23

Vacancy 2008 and Hidden Vacancy

2009
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
22

2007 permits

Works executed under previous permits

2008
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
21

Vacancy 2007

2008
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
20

Report 2006

2007
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
19

REPORT 2005

Completion 2001-2002

2006
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
18

REPORT 2004

2005
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
17

REPORT 2003

Completion 1999-2000

2004
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
16

L'Observatoire des bureaux n°16

2003
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory

REPORT 2001

Completion 1997-1998

2002
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
14

REPORT 2000

2001
perspective.brussels
Download
Office Property Observatory
13

REPORT 1997 to 1999

2001
perspective.brussels
Download