OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

2de fase van de studie beschikbaar - OPEN Noordrand: Visie, Ontwerpend onderzoek en Acties

Posted on 7 May 2021

 


© Edison McCullen/Google Earth
De 20e eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van biodiversiteit en eco-systeemdiensten in een stedelijke omgeving. OPEN Brussels, een inter-gewestelijke studie, moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als structurerend element optreedt voor een gezonde stedelijke groei.

Het doel van OPEN Brussels is om een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit.

De studie wordt uitgevoerd door BUUR-Antea-Hesselteer in gezamenlijke opdracht van perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap Natuur en Bos en OVAM en opgevolgd door o.a. de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, VMM, VLM en het Departement Landbouw en Visserij.

Het betreft een studie-project dat op termijn door de Regering dient goedgekeurd te worden en omvat 4 fasen (met link naar de betreffende documenten):

  1. Analyse van de open ruimte in de Brusselse rand
  2. Visie ‘OPEN Noordrand’
  3. Ontwerpend onderzoek: Zooms en Acties ‘OPEN  Noordrand’
  4. Dienstencentrale ‘OPEN Noordrand’ (vanaf 2021)

Intussen werd de tweede fase van de studie afgerond en voorgesteld aan gewestelijke en lokale actoren tijdens een studiedag op 29 april 2021. U kan de presentaties onderaan deze pagina raadplegen.

In de volgende fase van de opdracht staat een reeks online participatieve workshops gepland. Daarbij worden strategische actoren samengebracht om het onderzoek door middel van tekeningen te toetsen aan de realiteit op het terrein.

Het onderzoek op algemeen niveau leidde tot de definitie van 4 specifieke casestudy's, toegepast op het grondgebied. Deze 4 cases bestrijken heel wat facetten van open ruimten, en dit rond de volgende thema's (de gekozen lokalisaties hebben een voorbeeldfunctie om ook andere gebieden aan te pakken):

  • Verbindingen voor de natuur door de bebouwde weefsels heen – 20 mei van 9u30 tot 12u, zone Neder-Over-Heembeek (begijnbosdal) – Hoogveld (Strombeek/Koningslo)
  • Ruimtelijke implicaties van een strategie voor duurzame voeding27 mei van 9u30 tot 12u, zone Woluweveld (Zaventem), grensoverschrijdend met Evere-Brussel (site Defensie, nieuw groengebied)
  • Grote infrastructuren als elementen van verbinding binnen het netwerk – 10 juni van 9u30 tot 12u, zone as A12 tussen Plantentuin Meise en Park van Laken
  • Mogelijke prestaties binnen een dichtbebouwd stedelijk weefsel24 juni van 9u30 tot 12u, zone Ganshoren centrum – Sint-Agatha-Berchem

Op basis van uw specifieke interesse(s) wordt u uitgenodigd om zich in te schrijven voor 1 of meerdere workshops via het inschrijvingsformulier

Essentieel is dat het een visie betreft die geoperationaliseerd kan worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Hiertoe zal deze zomer een dienstencentrale ‘OPEN Noordrand’ opgericht worden.

Voor bijkomende over de studie, raadpleeg: