SVC « Citroën - Vergote » : stand van zaken en wijziging aan het programma

Online Algemene Vergadering 18 maart 2021 van 17u30 tot 19u

Réunion publique

Thursday 18 March 2021

17:30 > 19:00

Posted on 1 March 2021

 


© Séverin Malaud
Het Stadsvernieuwingscontract 'Citroën-Vergote' (SVC 1) dat van start ging in 2017 is halverwege de uitvoering. Om het aan te passen aan de veranderende stedelijke context en de operationele betrekkingen, werd het programma aangepast.

De belangrijkste projecten van het programma zijn de volgende:

  • De herinrichting van het Maximiliaanpark: dit project omvat, naast de herinrichting van het park zelf, de opening van de Zenne, de verplaatsing van de boerderij van het Maximiliaanpark binnen het park, en de aanleg van de Bolivarlaan en het Redersplein voor een betere verbinding tussen de verschillende delen van het park. 
  • De inrichting van verschillende voorzieningen ten dienste van de betreffende wijken en het volledige Brussels Gewest
    • een sportvoorziening aan het kanaal, ter hoogte van de zwaaikom van het Vergotedok.
    • een culturele voorziening en een zorgfaciliteit aan de Havenlaan
  • De heraanleg van Lakenveldsquare dat het Tour & Taxis-park verbindt met de wijken van Sint-Jans-Molenbeek.

Deze projecten worden vormgegeven door de verschillende partners: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de MSI, Beliris, de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

Het programma omvat eveneens enkele acties ter bevordering van de sociale cohesie. Deze acties worden gedragen door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.

Er werden twee wijzigingen aangebracht door de Brusselse regering aan het programma van het SVC 'Citroën-Vergote'. Een eerste in april 2019, en meer recent een tweede in november 2020.

Het SVC 'Citroën-Vergote' beoogt een complementariteit met de andere initiatieven voor de betreffende wijken en het Territorium Noord, waaronder het nieuwe Duurzaam Wijkcontract "Heliport-Antwerpen' dat door de Stad Brussel werd gelanceerd en waarvoor de uitwerking van het programma in 2021 start. 

Wilt u meer te weten komen over de lopende projecten en de wijzigingen aan het programma?

perspective.brussels en urban.brussels nodigen u uit voor de online Algemene Vergadering op 18 maart van 17.30 tot 19.00 uur.

Op het programma:

  • Een video over de projecten van SVC 1 'Citroën-Vergote'
  • Een vraag-en-antwoordsessie.

Hoe?
Door in te loggen op onze Teams-vergadering

U kunt nu alle betrokken documenten (gewijzigd programma) raadplegen op wijken.brussels.

U wenst zich voor te bereiden op de AV?

Bekijk alvast de presentatievideo SVC 4

En savoir plus