Webinar: Gezonde stad door Jens Aerts

in het kader van projecting.brussels: stedelijke dichtheid en levenskwaliteit

Conference

Tuesday 15 December 2020

17:00 > 18:30

Posted on 24 November 2020

 


© Diego Luna Quintanilla

 
perspective.brussels

Perspective zet het themajaar over stedelijke dichtheid, in het kader van projecting.brussels, verder met de organisatie van maandelijkse webinars. Eén dinsdag per maand, gedurende zes maanden, zal iemand uit het werkveld of een onderzoeker van internationaal niveau zijn of haar visie omtrent stedelijke dichtheid delen.

Webinar "Gezonde stad" door Jens Aerts

Jens Aerts is ingenieur-architect en partner bij BUUR, en heeft zowel in België als in het buitenland een rijke ervaring op stedenbouwkundig gebied. Hij werkte onder meer als adviseur in de hoofdzetel van UNICEF in New York aan de ontwikkeling van specifieke stadsprogramma's rond gezondheid, verkeersveiligheid, openbare ruimte en de stedelijke voedingsomgeving.

Sinds de verschijning op een volkse markt in Wuhan, China in December 2019, is het virus SARS-CoV-2 snel verspreid in een hyper-geconnecteerde, verstedelijkte wereld, met als resultaat een pandemie een gezondheidscrisis van de eeuw.
In functie van een duurzame relance van steden, economie en maatschappij, is investeren in stadsplanning als ruimtelijk vaccin cruciaal. Appellerend aan het historische nalatenschap van stadsplanning in de 19e en vroeg 20e eeuw, is het belangrijk om principes van stedelijke dichtheid en compactheid, ruimtelijke kwaliteit, inclusieve publieke ruimte en groen, en sociale infrastructuur op wijkniveau te onderlijnen als onderdeel van steunmaatregelen aan lokale overheden. Vele steden die investeerden in duurzame stadsplanning en participatieve processen schakelen nu snel om de stad van morgen vorm te geven, die robuust is inzake gezondheid en klimaat.

Op 15 december, vernamen meer dan 100 participanten Jens Aerts' visie op een gezonde stad die het verband tussen dichtheid en gezondheid onder de loep neemt. Het volledige webinar vind je door te klikken op deze link.

Om een gezondere stad te bouwen, stelt Jens Aerts voor om 4 pistes te verkennen:

  1. Integreren van nieuwe parameters in het plannings- en stadsproject: gegevens over gezondheidstoestand, zorgactoren, wetenschappelijk onderzoek;
  2. Bevorderen van meer inclusieve ontwerpprocessen, vooral bij jongeren;
  3. Zeer zorgvuldig tewerk gaan bij het programmeren van buitenruimtes;
  4. Een dialoog aangaan tussen de gebieden op grotere schaal.

En savoir plus