Kanaalgebied: startschot voor het beeldkwaliteitsplan

Posted on 11 March 2018

 


© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)

Het consortium van studiebureaus ORG SQUARED en BUREAU BAS SMETS is verkozen om het beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het kanaalgebied op te maken. Doelstellingen: het concretiseren van de globale visie van het Kanaalplan inzake publieke ruimte en het creëren van meer samenhang tussen de projecten door een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimten.

Het kanaalgebied in volle verandering

Het kanaalgebied biedt een doorslaggevend potentieel ten aanzien van de uitdagingen voor de verdere ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds 2012 heeft het gewest beslist om een overkoepelend plan uit te werken voor dit gebied: het Kanaalplan. Sinds 2016 werden er een 130-tal  projecten en studies begeleid door het Kanaalteam.

=> Meer weten over het kanaalplan en de projecten.


Een specifieke strategie voor de publieke ruimte van het kanaalgebied

Uit de veelheid van projecten blijkt dat er, naast de bestaande globale ontwikkelingsvisie van het kanaalplan, een meer specifieke strategie voor de publieke ruimte noodzakelijk is. Het doel is om het diverse palet aan publieke ruimten die het kanaalgebied typeren zoals de kaaien, de verbindende straten, de oversteken en de pleinen binnen deze strategie te plaatsen. De kwaliteit van de publieke ruimte blijkt een conditio sine qua non te zijn voor de levenskwaliteit langs het kanaal.  De publieke ruimte moet de wijken en de actoren van de stad verbinden, de sociale cohesie bevorderen, plaats bieden voor ontspanning en hobby’s en ademruimte bieden in een stad in volle ontwikkeling. Dat zijn de uitdagingen voor het beeldkwaliteitsplan.

Dit plan zal bestaan uit :

  •  Een strategisch kader voor de toekomstige projecten: een visie en inrichtingsprincipes
  •  Een dienstencentrale, waarvan alle initiatiefnemers (gewestelijk, federaal of gemeentelijk) gebruik kunnen maken om de diensten van studiebureaus in te schakelen om de publieke ruimten waarvoor zij instaan te laten ontwerpen. Dit laat hen toe om te besparen op de procedure en het garandeert een goede samenhang van de publieke ruimte in het gehele kanaalgebied.

=> Meer weten over het beeldkwaliteitsplan

Het consortium, gevormd door de studiebureaus ORG SQUARED en BUREAU BAS SMETS, is gekozen om dit plan uit te werken, onder de leiding van perspective.brussels. 

Een strategie waar alle stedelijke actoren de vruchten van kunnen plukken

Het beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het kanaalgebied is zowel een strategie als een instrument om het werk van de stedelijke actoren, die instaan voor de publieke ruimte, te vergemakkelijken.

Voor een initiatiefnemer of opdrachtgever, zoals een gemeente of een gewestelijke administratie, laat het deelnemen aan de dienstencentrale toe om te besparen op de aanstellingsprocedure van studiebureaus en om tijd te winnen. Op haar beurt kan er voor het gewest een meer samenhangende aanpak van de publieke ruimte gegarandeerd worden in het gehele kanaalgebied.
In de komende weken zal perspective.brussels infosessies organiseren ter attentie van alle betrokken actoren om hen te sensibiliseren over de opportuniteit die dit plan hen kan bieden.

En savoir plus