Tentoonstelling 'Reconversie en uitbreiding van de Métropole-site'

Slotevent en mini-debat

Exhibition

Monday 20 June 2022

18:30>21:30

Posted on 8 June 2022

 


 

Een workshop architectuur van het programma 'bouwkundige engineering'

Zoals elk jaar stelt het departement BaTir van de Ecole polytechnique Brussel de resultaten tentoon van een workshop in het kader van de ‘Constructies en Architectuur voor de opleiding van Burgerlijk Ingenieurs-Architecten’ van de ULB.

De opzet van ervan is om architecturale compositie en projectmanagement op elkaar af te stemmen om een concept uit te denken van een openbare voorziening in een stedelijke context.

In dat verband wordt aan de studenten een reële, lopende wedstrijdoproep voorgesteld, met als doel hen te confronteren met de technische en programmatische werkelijkheid van de verwachtingen van een bouwheer (openbaar of privé).

Werken op de site van de voormalige Brouwerijen Wielemans-Ceuppens

In het kader van een wedstrijd inzake een haalbaarheidsstudie die in 2021-2022 wordt georganiseerd door BMA en die werd gelanceerd door urban.brussels, wordt het project van de Métropole-site bestudeerd in het kader van de werkzaamheden van de studenten.
De site is gelegen langs de Van Volxemlaan in Vorst en beslaat een oppervlakte van zo'n 10.000 m².

Het omvat het Metropole gebouw, aan de straatkant gelegen en in de nabijheid van het beroemde 'Moeras van Wiels'.

De Métropole-site maakt deel uit van de voormalige Brouwerijen Wielemans-Ceuppens.
Het doel was om in de buurt van het Wiels (centrum voor experimentele hedendaagse kunst) en de Brass (cultureel centrum van Vorst) de perspectieven inzake ontwikkeling van de site met het oog op zijn reconversie te bestuderen.

Daarbij moest rekening worden gehouden met het behoud en de instandhouding van de biodiversiteit van de open ruimten op de site, én met de aansluiting op het toekomstige voetgangers- en fietspad langs de spoorwegbermen.

De Métropole-site zal tijdelijk worden bezet in afwachting van de start van de definitieve werken op de site.

Op 20 juni om 18.30 uur wordt tijdens het slotevenement van de tentoonstelling een beter inzicht geboden in de uitdagingen van tijdelijk gebruik en de productie van voorzieningen in het algemeen.

Er wordt een minidebat georganiseerd over deze thema's, met Audrey Moulu voor BMA, Martine Gossuin en Didier Ledocte voor citydev.brussels, Milène Deneubourg en Valérie Lambot voor perspective.brussels, Martial Petit en Caroline Mulkers voor urban.brussels, de academische coördinator (Samia Ben Rajeb) en de studenten.

U kan de tentoonstelling nog bezichtigen tot 23 juni (van 9u30 tot 16u30)

En savoir plus