Tijdelijk gebruik

Het tijdelijk of experimenteel gebruik van een terrein is een manier om snel actie te ondernemen in de langere context van ruimtelijke ordening.

  Studio CityGate
  Studio CityGate
   

  Beschrijving

  Het tijdelijk gebruik van een gebouw of terrein, privaat of publiek, kan een snel actiemiddel zijn binnen een langer proces van territoriale planning. 

  Grote projecten nemen veel tijd in beslag, dat is in Brussel niet anders dan in andere steden. Er kunnen jaren verstrijken tussen de eerste aanzet en de eigenlijke start van een werf. Tegelijk zijn verenigingen, bewoners, instellingen of ondernemingen vaak op zoek naar een ruimte voor nieuwe initiatieven.

  In die context wordt tijdelijk gebruik een mobiliserend instrument. Het draagt bij aan de identiteit van een plek, aan maatschappelijke ontwikkeling of het opnieuw inpalmen van de openbare ruimte door de burgers. Ook kan het de fundamenten leggen van een toekomstige programmering voor stadsprojecten.

  Wat is tijdelijk gebruik?

  Wat is tijdelijk gebruik?

  Perspective definieert tijdelijk gebruik als het activeren van een bebouwde of onbebouwde, private of publieke ruimte gedurende een beperkte periode om er een culturele, sociale, sportieve, artistieke, educatieve, ondernemende of productieve activiteit te ontplooien of om er te verblijven.

  Er bestaan tijdelijke geconventioneerde projecten, dit wil zeggen met een overeenkomst tussen de bewoner en de eigenaar, en projecten zonder geconventioneerde overeenkomst. Voor de grote diversiteit aan tijdelijk projecten in het Brussels Gewest, maakt Perspective een onderscheid tussen projecten in eigen beheer en projecten die worden gecoördineerd door een beheerder, vaak een professional.

  Waarom?

  Tijdelijk gebruik als hefboom

  Tijdelijk gebruik kan een hefboom zijn voor stedelijk ontwikkeling

  • Om projecten te testen die nieuwe mogelijkheden voorstellen op basis van de behoeften van de buurt en de gebruikers van een wijk of gebouw
  • Activiteiten te bestendigen (ook al is het op een precaire basis) ten voordele van mensen die het moeilijk hebben om hun projecten te ontwikkelen
  • Leegstand en de negatieve gevolgen ervan te bestrijden
  • Mensen en groepen in staat te stellen om buiten het "traditionele" kader een project in eigen beheer te ontwikkelen
  • (Tijdelijke) oplossingen te vinden bij een gezondheidscrisis of sociale problematieken

  Het Loket

  Het Loket Tijdelijk Gebruik

  De Brusselse regering beslsite in juli 2021 om een Loket voor tijdelijk gebruik op te richten, gezien de positieve impact die een tijdelijke invulling kan hebben op de ontwikkeling en werking van het Gewest.

  Het doel van het Loket is om de toegang tot informatie te vereenvoudigen en een leidraad te bieden aan alle projectleiders. Het biedt ondersteuning en vergemakkelijkt het proces voor elke geïnteresseerde private of publieke speler, bezetter, coördinator of eigenaar die een tijdelijk project wil opstarten. Het Loket speelt met haar verschillende acties de rol van:

  Facilitator

  • Tijdelijk gebruik promoten door praktische informatie aan te bieden die toegankelijk is via onze toolbox, artikelen te publiceren over de huidige ontwikkelingen rond tijdelijk gebruik en een aantal punten te belichten waarmee rekening moet worden gehouden voordat een woning beschikbaar wordt gesteld voor tijdelijk gebruik.
  • Ondersteuning bij aanvragen en offertes via de formulieren op de website, om waar mogelijk een projectdrager te koppelen aan een beheerder of eigenaar van een beschikbare ruimte.

  Expertisecentrum

  • De inventaris van onbebouwde gronden en leegstaande gebouwen aanwenden voor het tijdelijk gebruik 
  • De tools en de documenten in de toolbox uitbreiden
  • Territoriale analyses en specifieke studies lanceren om een beter inzicht te krijgen in de dynamiek en behoeften en om de ontwikkeling ervan te ondersteunen

  Verbindende factor en ambassadeur

  • Alle lopende projecten in kaart brengen en hun individuele identiteit promoten
  • Het netwerk ontwikkelen met de actoren en partners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op internationaal vlak, en zich verenigen rond gemeenschappelijke thema’s
  • Promotie van het tijdelijk gebruik en het loket bij eigenaars en nieuwe partners

  Ontdek veel meer op www.temporary.brussels.

  Contact

  info () temporary ! brussels