Perspective zoekt een multidisciplinair team voor de volgende Schoolcontracten (Reeks 5)

Call for interest

Posted on 25 August 2023

 


© Perspective / PTArchitecten

Via de Schoolcontracten wenst het Brusselse Gewest de scholen open te stellen voor de stad en ze beter in te schakelen in hun stedelijke omgeving.

Afgelopen juni heeft het Gewest een oproep gedaan tot het indienen van aanvragen voor nieuwe Schoolcontracten.  Deze contracten moeten de schoolomgeving en de openheid van de scholen naar de buurt verbeteren, zodat de schoolinfrastructuur een echte speler wordt in het leven van de buurt.

De Dienst Scholen en Studentenleven van Perspective is op zoek naar een multidisciplinair team om contractprogramma's te ontwikkelen die door de overheid moeten worden geselecteerd.

De opdracht omvat 3 delen in elk schoolcontract :

  • Deel 1 : opstellen van een diagnose en bepalen van prioriteiten
  • Deel 2 : opstellen van een tussentijds actie-en investeringsprogramma
  • Deel 3 : afronding van de studie en indiening van een definitief actie-en investeringsprogramma

Om deze taak succesvol te volbrengen, zoekt de De Dienst Scholen naar een multidisciplinair team om de programma’s voor deze 3 schoolcontracten op te stellen. Het geselecteerde team dient in staat te zijn om zowel in het Frans als in het Nederlands te werken, om een soepele samenwerking met diverse belanghebbenden te verzekeren.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en zal het adviescomité bijstaan bij de gunning van deze dienstenopdracht.

Uiterste Indieningsdatum: 01.09.2023 om 11u

Meer weten over de oproep tot interesse door BMA: Schoolcontracten Reeks 5

En savoir plus