Een nieuwe tool om de school open te stellen voor de wijk en collectieve voorzieningen te delen

Een win-win voor de bewoners en de school!

Posted on 5 December 2022

 


© perspective.brussels/51N4E

© perspective.brussels/51N4E

Sportzalen, speelplaatsen, refters, enz. zijn verschillende plekken die door andere gebruikers buiten de schooluren kunnen worden benut. Een win-win voor de buurtbewoners en de school die een betere integratie van de school in de wijk en een nieuw aanbod van voorzieningen voor de bewoners mogelijk maakt.

De openstelling van de school voor de wijk betekent een rode draad in de acties van de Dienst Scholen van Perspective. In het bijzonder in het kader van de Schoolcontracten. Deze hebben als doel om de ruimten binnen de onderwijsinstellingen na de schooluren toegankelijk te maken voor een publiek van buiten de school. Bepaalde ruimtelijke voorwaarden zijn hiervoor nodig, met name: de toegankelijkheid van de school vanaf de publieke ruimte en  de mogelijkheid om bepaalde delen van de school af te sluiten voor een extern publiek.  Het openstellen van scholen vereist ook aangepaste beheermethoden op basis van overeenkomsten en partnerschappen die wederzijds respect, goed onderhoud en toezicht op de gebruikte infrastructuur waarborgen.

Perspective wil deze dynamiek versterken en mogelijke bezorgdheden hierover beantwoorden. De Dienst Scholen stelt daarom, in samenwerking met het kantoor Wery Legal, een online tool ter beschikking. Deze tool belicht de juridische aspecten die het delen van  ruimten met zich meebrengen.

De tool geeft antwoord op een reeks vragen over het ruimtegebruik in de school. Bijvoorbeeld:

  • Welke stappen moet u als schooldirecteur of organiserende instantie ondernemen om uw school toegankelijk te maken voor gebruikers van buiten de school?
  • Als vereniging, stichting of andere: wat voor overeenkomst moet u ondertekenen om activiteiten (creatief, sportief of andere) in een school te organiseren?
  • Als privépersoon: Hoe kan ik als particulier over een ruimte in een school beschikken om bijvoorbeeld een evenement te organiseren?

Deze praktische tool geeft ook voorbeelden van standaardovereenkomsten  die aan elke specifieke situatie kunnen worden aangepast. De gebruiksvoorwaarden kunnen  gedefinieerd worden in functie van het type gebruiker (vereniging of particulier bijvoorbeeld).

Ook worden verschillende aandachtspunten in verband met de toegangsvoorwaarden en de verzekeringen belicht.

Raadpleeg onze e-tool.