Een nieuw gedeeld elan voor de toekomst van de wijk rondom het Zuidstation

Posted on 8 March 2023

 


 
De uitwerking van een strategische visie voor de Zuidwijk wordt voortgezet. Na de goedkeuring van het RPA Zuid in eerste lezing en het openbaar onderzoek (september-oktober 2021) is een reeks aanbevelingen gebundeld in een nieuwe nota met de ontwikkelingsprincipes voor een "woonvriendelijk station".

Sinds het masterplan, het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het Richtplan van Aanleg (RPA), met als visie een 'woonvriendelijke station', is de ambitie om de levenskwaliteit in de Zuidwijk te verbeteren. Dit wordt vertaald naar volgende doelstellingen:

  • De verschillende functies in de wijk in evenwicht  brengen door het residentiële en sociale karakter te versterken en door de ontwikkeling van publieke voorzieningen.
  • Herinrichting, verbetering, vergroening en animatie van de publieke ruimte en aanleg van een openbaar park.
  • De intermodale hub opnieuw doen evolueren met de integratie van het metroproject 'Grondwet' en de verschillende haltes van het openbaar vervoer, de uitzonderlijke lokale, nationale en internationale toegankelijkheid ervan benutten en de zichtbaarheid ervan garanderen.
  • De verbindingen tussen Sint-Gillis, Anderlecht en de stad Brussel versterken, met name door de actieve mobiliteit richting het stadscentrum te vergemakkelijken.

Volgend op het openbaar onderzoek voor het ontwerp van RPA, actualiseert perspective.brussels de strategische langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de wijk. Deze opdracht leidde op vrijdag 27 januari 2023 tot de eerste vergadering van de TaskForce Midi, een groep publieke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Zuidwijk. Deze samenwerking laat toe om de kennis van de verschillende actoren te delen, de voortgang van de actualisering van de strategische visie op te volgen en op langere termijn de operationele uitvoering ervan te faciliteren.

Om deze ambitie te ondersteunen en de nodige middelen te voorzien, investeert het Brussels Gewest in openbare projecten en programma's, zoals de Stadsvernieuwingscontracten 4 "Koninginnelaan" en 5 "Heyvaert-Poincaré", de Duurzame Wijkcontracten "Zuid" in Sint-Gillis en "De Marollen" in de Stad Brussel en de twee Lokale Mobiliteitscontracten "Sint-Gillis" en "Kuregem". En meer recent met het SVC 7 "Rondom het Zuidstation" waarvoor een openbaar onderzoek plaatsvond in oktober en november 2022.

Deze nieuwe nota vat de algemene visie voor de Zuidwijk samen en presenteert de aanbevelingen en contouren voor een goede ontwikkeling binnen het geldende regelgevingskader, en voor lopende of toekomstige bouwaanvragen.

En savoir plus