Help ons het programma van het SVC 8 Stephenson-Koningin vorm te geven!

Consultation publique

Wednesday 07 June 2023Thursday 08 June 2023Friday 09 June 2023Monday 12 June 2023

Posted on 30 May 2023

 


 
De lancering van het nieuwe Stadsvernieuwingscontract "Stephenson - Koningin" (SVC 8), die een oppervlakte van 150 hectare betrekt in de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, werd op 7 juli 2022 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Het studiegebied van het SVC "Stephenson - Koningin" wordt gevormd door de residentiële en gemengde wijken ten westen van het Koninklijk Domein en ten oosten van de spoorlijn, en de aanwezige weg- en spoorinfrastructuur en industriële kernen. Er gaat bijzondere aandacht naar de vorming van stedelijke netwerken en voorzieningen die bijdragen aan de economische en ecologische transitie van de stad.

Het programma wordt opgesteld tussen januari 2023 en januari 2024. Daarna is er de uitwerkingsfase waarin de verschillende projecten worden opgezet, tussen 2025 en 2030, gevolgd door de uitvoeringsfase tot 2033.

Om dit project tot een goed einde te brengen is eind december 2022 een multidisciplinair team aangesteld dat bestaat uit architecten en stedenbouwkundigen (het consortium studio Tuin en Wereld + Kaderstudio + LATITUDE met ABO + LOOP).

Het team legt momenteel de laatste hand aan de diagnose, dat tot doel heeft de prioriteiten en uitdagingen voor de wijken vast te leggen. Op basis daarvan wordt vervolgens het programma van acties en operaties opgesteld.

Tijdens de verschillende fases van het project zijn ontmoetingen voorzien met verschillende lokale en gewestelijke actoren in het gebied om de moeilijkheden die worden ondervonden, de opportuniteiten en de bestaande en lopende projecten te identificeren. 

Verschillende participatiemomenten zullen worden georganiseerd, zoals overlegtafels, stands en participatieve wandelingen.

Kom alvast naar onze stand op volgende data:

 • 07/06 van 8.00-13.00: Markt Masui, Antwerpsesteenweg, 1000 Brussel
 • 07/06 van 13.00-19.00: Masuiplein, 1030 Schaarbeek
 • 08/06 van 11.00-19.00: De Trooz/Monument aan de Arbeid,
  Claessenstraat, 1020 Brussel
 • 09/06 van 11.00-19.00: Docks, Lambermontlaan,
  1000 Brussel
 • 12/06 van 11.00-19.00: Maria-Christinastraat
  (tegenover het Athénée Royal de la Rive Gauche),
  1020 Brussel
 • Week 11-22/09 : 4 wandelingen rond de projecten

En savoir plus