Het Schoolcontract

voor een school die verbonden is met de stad, en een “kinderen toegelaten”-stad

Posted on 30 November 2017

 


© perspective.brussels (Reporters_Eric Herchaft)
School entrance rue de l
School entrance rue de l'Abondance
© Perspective / PTArchitecten
View of the school building
View of the school building
© Perspective / PTArchitecten
Overall plan of the Klavertje Vier School Contract programm
Overall plan of the Klavertje Vier School Contract programm
© Perspective / PTArchitecten

Het schoolcontract is een volledig nieuw regionaal stadsvernieuwingsprogramma, op 23 november 2017 goedgekeurd door de Brusselse gewestelijke regering. 

De school openstellen voor de wijk en de stad

De school is een belangrijke plaats voor multiculturele en generatieoverschrijdende uitwisselingen. Net als elders kennen de scholen in Brussel een essentiële dynamiek maar zijn ze al te vaak enkel op zichzelf gericht. De school openstellen voor de wijk en integreren in de omgeving vormt dus een prioriteit van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de Strategie 2025 van ons Gewest.


Het Schoolcontract: een concreet investerings- en inrichtingsprogramma

Een Schoolcontract is bedoeld om scholen zo goed mogelijk te laten integreren in hun omgeving en hun wijk, door de gepaste inrichting van de schoolsite en de onmiddellijke omgeving ervan. Het is een partnerschap dat afgesloten is tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken school, de organiserende macht van de school en de gemeente waar de school gelegen is. Het betrekt ook wijkverenigingen, de inwoners, de gebruikers van de school en de beheerders van de collectieve voorzieningen.

Ieder Schoolcontract bestaat uit een investeringsprogramma (met een maximaal budget van 2,5 miljoen euro per contract) en een reeks inrichtingsprojecten die in en rond de school verwezenlijkt moeten worden binnen een periode van zes jaar. De voorziene handelingen zijn bijvoorbeeld de herinrichting van de speelplaats, het openstellen van de sportzaal voor de wijk, het ter beschikking stellen van de toneelzaal, enz.

Vier pilootscholen in 2017

Dit nieuwe stadsvernieuwingsprogramma wordt gelanceerd na een pilootervaring die in 2017 plaatsvond in 4 Brusselse scholen: het Athénée royal Léonardo da Vinci (Anderlecht), de Basisschool Klavertje Vier (Brussel), het Centre Scolaire des Dames de Marie-Haecht-Philomène-Limite (Sint-Joost-ten-Node) en de Ecole fondamentale communale Arc-en-ciel (Sint-Joost-ten-Node).

De Brusselse gewestelijke regering heeft de toekenning van een budget van 6.120.000 € goedgekeurd voor de verwezenlijking van de actieplannen van deze Schoolcontracten 2017. Vanaf 2018 zal de Schooldienst van perspective.brussels zich toeleggen op het verwezenlijken van deze investeringen, in overleg met de verschillende betrokkenen.

Er zullen nieuwe Schoolcontracten afgesloten worden in 2018.

Raadpleeg de diagnose van de vier pilootscholen en hun gedetailleerde actieplannen die in de onderstaande documenten worden beschreven.

Voor meer info kan u de Dienst Scholen van perspective.brussels contacteren. 

Publications

En savoir plus