ABOUT.brussels #3: Culturele beleving in 5 wijken van de kanaalzone

Publication

Posted on 7 January 2021

 


© Cyrus Pâques

Hoe staat het met de toegang tot cultuur, de uitsluiting ervan en de cultuurproductie en -participatie in de centrumwijken van de kanaalzone; welke trends tekenen zich af? Welke factoren beïnvloeden de culturele praktijken en de betekenis die mensen eraan geven?

De derde ABOUT "Culturele beleving becijferd en besproken. Casestudy: het centrale deel van de kanaalzone" zoomt in op die vraagstukken en schetst perspectieven over de manier waarop toekomstige stadsprojecten kunnen inspelen op de cultuurparticipatie van de bewoners en op mogelijke drempels. 

perspective.brussels voerde in 2019-2020 in samenwerking met de universiteiten van Luik en Gent een uitgebreide studie uit om de patronen in kaart te brengen op het vlak van de toegang tot cultuur, mogelijk ervaren drempels, de cultuurproductie en de deelname aan culturele activiteiten in 5 Brusselse wijken van de kanaalzone. Het doel van dat onderzoek was om een licht te werpen op de factoren die de culturele praktijken beïnvloeden en de betekenis die mensen eraan geven.

Veel leesplezier!

ABOUT.brussels #3 : « Culturele beleving becijferd en besproken. Casestudy: het centrale deel van de kanaalzone »

Lees meer over de volledige studie van culturele praktijken

En savoir plus