Territorium Noord: het woord is aan u!

Neem deel aan de online bevraging tot 14 december

Enquête

09 November > 14 December 2020

Posted on 3 November 2020

 


 

 

© Createlli/Perspective

© Createlli/Perspective

Vandaag is het Territorium Noord in volle ontwikkeling. Een uitgelezen kans om de krachten van de inwoners en de betrokken partijen in dit gebied te bundelen en samen de toekomst vorm te geven.

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de staatssecretaris voor Stedenbouw lanceren een publieke bevraging voor het Territorium Noord. "Het doel van deze bevraging is om te werken in het hart van de wijken, in nauwe samenwerking met de bewoners en zo vroeg mogelijk in het proces van de projecten. Dit zal toekomstige ontwikkelaars in staat stellen om zo goed mogelijk aan de behoeften van het gebied te beantwoorden en een permanente uitwisseling met de bevolking te garanderen.”

perspective.brussels is verantwoordelijk voor de uitwerking van deze publieke bevraging. Deze bevraging duurt van 9 november tot 7 december.

Het doel is om een participatieve denkoefening te organiseren, alvorens visies en middelen voor dit deel van de stad worden vormgegeven. Een gedeelde visie kan dan ontwikkeld worden, waarachter zoveel mogelijk mensen zich kunnen scharen.

Dit stadsgedeelte wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen en sterk verschillende wijken. Het wordt doorkruist door verschillende stedelijke barrières (trein, kleine ring en kanaal). Het zich opnieuw toe-eigenen van dit gebied door zijn gebruikers en het aanhalen van de banden tussen de wijken staan centraal in de huidige aanpak.

Workshop georganiseerd met de verenigingen die aanwezig zijn in het Territorium

Om de basis te leggen voor een raadpleging van de burgers, die in november zal plaatsvinden, heeft Perspective op 15 oktober 2020 een participatieve workshop georganiseerd met de verenigingen die aanwezig zijn in het Territorium Noord. Die workshop richtte zich op de methodes, de thema's en de onderwerpen die aan bod moeten komen in de raadpleging om aansluiting te vinden met de realiteit van en de actoren op het terrein.

Vandaag is het woord aan u!

Uw mening laat toe om:

  • de kennis over uw wijk en de ambitie van een stadsvernieuwing te delen met de publieke actoren die betrokken zijn bij het bepalen van een visie voor het Territorium Noord, en
  • samen de toekomst voor dit gebied te ontwikkelen, zodat uw wijk ten volle kan profiteren van positieve en duurzame projecten.

perspective.brussels, doet een beroep op u, als buurtbewoner, gebruiker, handelaar, voorbijganger, u die van deze dynamische wijk een aparte plek maakt en deel uitmaakt van haar geschiedenis. Uw ideeën en observaties zijn belangrijk voor ons, opdat de diagnostiek van uw behoeften nauwkeurig en begrijpbaar is. Het is aan u om ons te vertellen over de prioriteiten en noden die u bezighouden.

HOE ?

Geef ons online uw mening tussen 9 november en 14 december 2020:  www.territoriumnoord.brussels.

De bevraging werd met een week verlengd. U kan ons helpen een representatieve steekproef voor het Territorium Noord te bereiken!

Lees een artikel over deze bevraging, gepubliceerd in Le Soir - Bruxelles en appelle aux citoyens (19/11/2020)

En savoir plus