OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

Eerste fase van de studie beschikbaar

Posted on 10 October 2020

 


© Edison McCullen/Google Earth

De 20e eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van biodiversiteit en eco-systeemdiensten* in een stedelijke omgeving. Een inter-gewestelijke studie moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei kan fungeren.

Het consortium BUUR-Antea-Hesselteer rondde de eerste fase van de studie OPEN Brussels af (voor de afgewerkte analyse, klik onderaan) en presenteerden op 02/10/2020 tijdens een studie-dag een aantal visie-elementen (voor de presentaties, klik onderaan).

Het betreft een studie (2020-2021) door BUUR-Antea-Hesselteer in gezamenlijke opdracht van perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap Natuur en Bos en OVAM en opgevolgd door o.a. de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, VMM, VLM en het Departement Landbouw en Visserij.

De studie omvat volgende 4 fases :

  1. Analyse van de open ruimte in de Brusselse rand
  2. Visie ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
  3. Actieplan ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
  4. Dienstencentrale ‘Open Noordrand’ (vanaf 2021)

Het doel van de opdracht is een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit. 

Essentieel is dat het een visie betreft die geoperationaliseerd kan worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Deze partners zullen dan ook vanaf het najaar bij de studie betrokken worden. 

Voor meer informatie over de studie, raadpleeg:

*Ecosysteemdiensten vertegenwoordigen de voordelen die ecosystemen aan menselijke samenlevingen bieden. Er worden 4 categorieën diensten onderscheiden:

  • regulerende diensten zoals klimaatregeling, overstromingsregeling, bestuiving
  • productieve diensten zoals productie van voedsel, brandstof, materialen of medicijnen
  • ondersteunende diensten bv. bio-geo-chemische cycli (van water, koolstof, etc.), bodemvorming
  • culturele diensten verwijzen naar de esthetische, spirituele, recreatieve en educatieve aspecten die de natuur biedt

​Voor meer informatie kan u contact opnemen met projectverantwoordelijke Sven De Bruycker


© BUUR