2de monitoring van de publieke woonprojecten

Een stand van zaken in kaart gebracht

Publication

Posted on 18 January 2019

 


© perspective.brussels

In december 2016 startte de Referent Huisvesting bij perspective.brussels. Eén van zijn opdrachten is het bijhouden van een overzicht van publieke woonprojecten in Brussel.

Dat overzicht wordt bekendgemaakt aan de hand van een nieuwe publicatie: "Monitoring van de publieke woonprojecten". 

Het tweede nummer van de "Monitoring van de publieke woonprojecten" geeft een stand van zaken op basis van gegevens op 1 september 2018, alsook een eerste cartografie van de publieke woonprojecten, op niveau van het Gewest.

  • Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) ging eind 2004 van start, met de ambitie om 5000 nieuwe woningen te bouwen, bestemd voor verhuur. De monitoring toont alvast aan dat in veertien jaar tijd het GHP 51% van zijn doelstelling heeft bereikt, 2553 woningen werden opgeleverd of zijn in aanbouw.
  • Het Programma Alliantie Wonen (AW) is dan weer iets recenter en voorziet vanaf 2013 6720 nieuwe woningen. Het gaat hier om sociale woningen en middenklassewoningen voor verhuur, maar ook om betaalbare sociale en middenklassewoningen bestemd voor verkoop. Hier slaagde men er in om op een termijn van vijf jaar 21 % van het doel te bereiken (1419 woningen opgeleverd of in aanbouw).
  • Wat betreft de geografische weergave, zien we dat een groot deel van de projecten zich in het noorden en oosten van het Gewest bevindt. We zien tevens een duidelijke dynamiek in de Kanaalzone.

Publications

En savoir plus