De hoogtepunten van Perspective in 2022

Lees ons jaarverslag!

Publication

Posted on 3 July 2023

 


© perspective.brussels

2022 was een goed gevuld jaar voor onze organisatie. Nieuwe opdrachten werden aan ons toevertrouwd, nieuwe projecten en tools werden gelanceerd, onze diensten werden uitgebreid en ons team werd versterkt met de talenten van vele nieuwe collega's. Eind 2022 telde Perspective 180 medewerkers. De voorbereiding van een nieuw strategisch plan voor 2023-2027, dat begin 2023 werd afgerond, bood de gelegenheid om de toekomstvisie van de instelling te verduidelijken en haar doelstellingen voor de toekomst te bepalen.

Maar bovenal was 2022 ook een intens jaar voor de dienstverlening voor het Gewest. Dit activiteitenverslag vertelt er alles over!

Publications