Een nieuwe stap voor de Europese wijk

De nieuwe visie neemt een concrete vorm aan in een bundel met stedenbouwkundige aanbevelingen

Publication

Posted on 12 July 2023

 


 

 
Een rustige en diverse wijk met een nieuw evenwicht tussen woningen, diensten en kantoren. Dat is de nieuwe visie voor de Europese wijk, die nu is vertaald in een visieboek en een lijst met stedenbouwkundige aanbevelingen. De bedoeling hiervan is een kader te bieden voor de ontwikkeling van initiatieven en projecten op korte, middellange en lange termijn voor de wijk.

In mei 2022 heeft de Brusselse regering de principes van de gedeelde visie voor de Europese wijk  goedgekeurd. Deze visie wil de wijk diversere gebruiksmogelijkheden geven, met meer woningen en lokale diensten. Ze streeft ook naar rustigere openbare ruimtes met meer groen en meer plaats voor actieve vervoerswijzen. Bovendien stuurt ze de toekomstige ontwikkelingen in de wijk om de koolstofbalans ervan te verminderen.

De toepassingsperimeter is gebaseerd op het richtschema van de Europese wijk uit 2008.

Om de gedeelde visie concreet te maken voor openbare actoren, overheden en vergunningsaanvragers, zijn er nu twee verschillende bundels beschikbaar:

De Brusselse regering heeft deze twee documenten op 6 juli 2023 goedgekeurd. Een laatste belangrijke stap in de ontwikkeling van de nieuwe gedeelde visie. De twee bundels vormen nu de richtlijnen voor een goede ruimtelijke ordening in de Europese wijk.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • Leegstaande kantoren omvormen tot woningen
    • Kantoren activeren (bijvoorbeeld door tijdelijk gebruik)
    • Een verbinding creëren tussen het gelijkvloers en de openbare ruimte
  • De ontwikkeling van lokale diensten aanmoedigen, vooral met betrekking tot lokale identiteitskernen
  • Doorgaand verkeer beperken en het comfort van de actieve vervoerswijzen verbeteren
  • Openbare ruimtes en binnenterreinen groener maken
  • De dichtheid beperken, gelijkvloerse verdiepingen activeren en ondergrondse parkeergarages delen
  • Verschillende types woningen integreren en openbare actoren aanmoedigen om een strategie uit te werken voor de ontwikkeling van toegankelijke/betaalbare woningen

Een samenwerkingsproces

De nieuwe visie voor de Europese wijk is het resultaat van een participatief traject met de verschillende belanghebbenden: de stad Brussel en de gemeenten Etterbeek en Elsene, de gewestelijke en Europese instellingen, en vertegenwoordigers van buurtverenigingen en de privésector.

Het traject ging van start in oktober 2021. Er werden verschillende participatiefasen georganiseerd.

Om deze visie gestalte te geven en de naleving ervan op het terrein af te dwingen, heeft de regering ook een 'Taskforce voor de Europese wijk' opgericht. Dit projectteam moet ervoor zorgen dat de visie door alle betrokken partijen wordt gerespecteerd.

Publications

En savoir plus