< All the Strategische Polen

SVC 3 - Weststation

2018-2025

Een nieuw fiets- en voetpad aanleggen waarlangs ruimte is voor: een nieuw park (het Weststationpark), nieuwe oversteekplaatsen van de spoorweg en het kanaal, nieuwe culturele en socio-economische voorzieningen en tijdelijke invullingen.


  © urban.brussels/Séverin Malaud

  © perspective.brussels/Reporters

  Beschrijving

  De perimeter van het SVC 'Weststation' ligt op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

  De grote verwezenlijkingen van het SVC 'Weststation' zijn:

  1. de inrichting van een nieuwe groene openbare ruimte in het noordoosten van het braakland rond het Weststation en de heraanleg van de openbare ruimtes rond het station Beekkant en het kruispunt Biestebroeck;
  2. de aanleg van twee stroken voor de fietsers- en voetgangerspromenade L28 tussen het station Ossegem en het oude station van Kuregem, om de toegankelijkheid van de openbare groene ruimtes te verbeteren en het actieve-mobiliteitsnet ten westen van Brussel te versterken;
  3. de inrichting van nieuwe gewestelijke en lokale voorzieningen:
   1. het Volkshuis, een multifunctionele ruimte om het sociale weefsel te bevorderen (Bergensesteenweg);
   2. het oude station van Kuregem, een integraal cultuurcentrum;
   3. een gedeelde sportieve accommodatie voor de leden van de DBDMH en de omwonenden (Bergensesteenweg).

  Het programma omvat ook acties ter bevordering van de sociale cohesie die worden uitgevoerd door de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht in samenwerking met de lokale verenigingen.

  Het SVC 'Weststation' vormt een aanvulling op andere stedelijke denkoefeningen betreffende zijn wijken, waaronder:

  Wie?

  De verschillende projecten worden beheerd door de partners van het SVC: Beliris, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Logement Molenbeekois, de MSI, de MIVB, Citydev, Infrabel, de NMBS, de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

  Meer info

  Een videovoorstelling van de projecten van het SVC 3 'Weststation'

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract 'Weststation' en het milieueffectenrapport werden op 16 november 2017 goedgekeurd.
  Een eerste programmawijziging werd op 28 februari 2019 goedgekeurd.
  De tweede programmawijziging werd op 12 mei 2021 goedgekeurd.

  De documenten kunnen op het volgende adres worden geraadpleegd: 
  http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-3

  Updated: 2023.02.07

  Steps of the CRU

  Choix de la zone d'études
  Phase d'élaboration
  Approbation du projet de CRU
  Enquête publique
  Modification du projet du CRU
  Approbation finale du CRU
  Développement des projets
  Travaux
  CRU finalisé

  Contact