Schooluitval voorkomen en aanpakken: het Brussels Gewest steunt 462 projecten

Posted on 13 December 2021

 


© Pixabay

Er zijn verschillende oorzaken voor schoolmoeheid en de waarschuwingssignalen kunnen soms al heel vroeg worden opgemerkt. Om onze kinderen op school te houden, moet er op verschillende niveaus worden ingegrepen en moeten alle betrokkenen mee worden ingeschakeld, niet alleen leerlingen en onderwijzend personeel, maar ook ouders, inrichtende machten en plaatselijke verenigingen. Dat is het plan dat het Brussels Gewest heeft opgevat en waarvoor het meer dan 8,5 miljoen euro uittrekt. Dat budget moet dienen om allerlei activiteiten te steunen om schooluitval tegen te gaan als onderdeel van twee programma's die worden beheerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels: het PSV en het PBSB.

Naar aanleiding van de projectoproep "Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV) –2021-2024" in de 19 gemeenten van het gewest, selecteerde de Brusselse regering 424 projecten die vanaf schooljaar 2021-2022 in de scholen zullen lopen. Er werd een budget van bijna 7 miljoen euro vrijgemaakt om activiteiten te financieren die zittenblijven, schoolverzuim en geweld op school tegengaan en de schoolinschakeling en het welzijn van leerlingen bevorderen.

Naar aanleiding van de projectoproep "Programma voor de begeleiding van kinderen en jongeren bij hun scholing en burgerzin (PBSB) –2022-2024", die specifiek gericht was op verenigingen, selecteerde de Brusselse regering 38 projecten die buiten de schooluren zullen doorgaan. Meer dan 1,5 miljoen euro gaat naar projecten ter ondersteuning van scholing en burgerzin bij kansarme kinderen en jongeren, die het grootste risico lopen op schooluitval.

Scholen en verenigingen zullen dus in totaal 462 projecten in goede banen leiden om leerlingen te begeleiden die de school voortijdig verlaten of die op het punt staan dat te doen. Omdat jongeren de laatste maanden steeds meer moeilijkheden ondervinden op school en sommige lessen opnieuw online doorgaan, is het vandaag meer dan ooit nodig om leerlingen alle sleutels in handen te geven, zodat hun schooltraject zonder hobbels verloopt en iedereen gelijke kansen krijgt.

Voor meer informatie:  www.schoolinschakeling.brussels