Europese wijk: neem deel aan het publiek debat over een gedeelde visie als resultaat van een eerste denkoefening

Posted on 10 February 2022

 


© visit.brussels
Als centrum van internationale werkgelegenheid en zetel van de Europese instellingen staat de Europese wijk voor een transformatie. perspective.brussels ontwikkelt op basis van eerdere werkzaamheden en rekening houdend met nieuwe stedelijke tendensen een nieuwe visie voor de ontwikkeling van deze wijk, die wordt gedeeld met de betrokken actoren.

De Europese wijk is de eerste wijk extra muros (buiten de vijfhoek) van Brussel sedert 1837 en werd de zetel van de Europese instellingen en de belangrijkste internationale tewerkstellingspool van het land. De ambitie is om een rustige en gediversifieerde wijk te ontwikkelen op basis van een nieuw evenwicht tussen wonen, werken en andere stedelijke functies.

Daartoe werkt perspective.brussels aan een nieuwe visie voor deze wijk. Daarin wordt geanticipeerd op nieuwe werkvormen, de wensen van al wie er woont en werkt, de evoluties op het vlak van mobiliteit en de rol die de openbare ruimten en gebouwen kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Dit visie-ontwerp moet een kader vormen voor de ontplooiing van verscheidene initiatieven op korte, middellange en lange termijn. 

Met dat doel bracht perspective.brussels de verschillende betrokken partijen samen; gemeentelijke, gewestelijke en Europese overheden, evenals vertegenwoordigers van wijkverenigingen. Zes thematische workshops werden tussen oktober 2021 en januari 2022 georganiseerd

Het einde van deze workshopcyclus vormt het uitgelezen moment om u de resultaten van de werkgroep voor te stellen en erover te debatteren tijdens een participatiemoment. Nadien maakt perspective.brussels een voorstel over aan de Brusselse regering.

Om al wie in deze wijk woont, werkt of op bezoek komt in staat te stellen kennis te nemen van de resultaten van deze werkzaamheden en bij te dragen tot deze denkoefening, organiseert perspective.brussels een openbaar debat gespreid over twee sessies, op woensdag 23 februari om 18u en donderdag 3 maart om 20u . Deze sessies zullen online plaatsvinden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

U kan na dit evenement uw opmerkingen en suggesties met ons delen via e-mail (plemaire@perspective.brussels) voor 10 maart 2022.

Verloop van de sessies:

  • Voorstelling van de resultaten van de workshops in de vorm van een gedeelde visie
  • Vraag & antwoord

Schrijf u in voor een van de twee openbare debatten via het formulier hieronder. De link om deel te nemen wordt u dan voor het evenement per e-mail toegezonden (UPDATE: inschrijvingen gesloten voor 23/02 en 03/03).

En savoir plus