Historiek van de wijzigingen van het GBP

Het GBP werd door de Regering bij besluit goedgekeurd op 03/05/2001 en werd in het Belgisch Staatsblad (BS) gepubliceerd op 04/06/2001.

Errata 1

Het GBP werd een eerste keer gecorrigeerd door twee errata die bij besluit goedgekeurd werden op 3/05/2001 (BS 27/09/2002). Deze correcties betreffen percelen die zich bevinden in de Landmeterstraat in Sint-Jans-Molenbeek en de Steenweg op Ruysbroek in Vorst.

Errata 2

Twee nieuwe errata worden vastgelegd in de besluiten van 01/04/2010 (BS 14/04/2010, 16/04/2010 et 23/04/2010). Deze correcties betreffen het Maespark in Haren en het Astridpark in Anderlecht.

Wijziging 1 : GBP « Diabolo »

et GBP werd een eerste keer gedeeltelijk gewijzigd op 16/07/2010 (BS du 25/08/2010) om het Diabolo-project van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mogelijk te maken. Dit maakte het luchthavenstation rechtstreeks bereikbaar vanuit Brussel (via Zaventem en Vilvoorde), vanuit Leuven/Hasselt/Luik en vanuit Mechelen/Antwerpen.

Correctie

Het GBP (3/05/2001) vernietigde de bodembestemming van meerdere percelen waarvoor bij de Raad van State een annulatieberoep ingediend was. Het besluit van 22/11/2010 (BS 28/01/2011) keurde de wijziging van de grondbestemmingskaart goed voor de betrokken percelen.

Wijziging 2: "Demografisch GBP"

Het GBP werd een tweede keer gewijzigd om de demografische uitdaging (stijgende vraag naar woningen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoofd te bieden. Het besluit werd door de Regering goedgekeurd op 02/05/2013 (BS 29/11/2013 et le 06/12/2013). Dit besluit onderging kleine correcties via het door de Regering goedgekeurde erratum op 07/11/2013 (BS 22/11/2013).

Errata 3

Het GBP wordt opnieuw gecorrigeerd via drie errata, bij besluit goedgekeurd op 28/05/2015 (BS 10/06/2015). Deze errata betreffen drie percelen: de Gentsesteenweg in Sint-Agatha-Berchem, de Vorstlaan in Watermaal-Bosvoorde en de Newtonstraat in Brussel.

Vernietiging door de Raad van State 2: "GGB Heizel"

Het ‘Demografisch GBP’ onderging meerdere beroepsprocedures waardoor het gebied van gewestelijk belang Heizel vernietigd werd (besluit van de Raad van State nr. 233-147 van 7 december 2015 ter vernietiging van het GGB nr. 15 - Heizel)

Vernietiging Raad van State 3: "GGB Delta"

Een beroepsprocedure leidde tot de vernietiging van het gebied van gewestelijk belang Delta (besluit van de Raad van State nr. 237.528 van 1 maart 2017 ter vernietiging van het GGB nr. 16 - Delta)

Wijziging 3 : GBP "Heizel"

Als oplossing voor het GGB Heizel werd het GBP gewijzigd door het besluit van de Regering van 6/07/2017 dat definitief de GGB Heizel goedkeurt (BS 03/08/2017).

Wijziging 4: GBP "Noord-zuidverbindingodification" 

Om de ondergrondse noord-zuidverbinding in te schrijven, werd het GBP gedeeltelijk gewijzigd door het regeringsbesluit van 29 maart 2018 (BS 24/04/2018).

Erratum 4

Het GBP werd opnieuw verbeterd door een erratumbesluit van 7 februari 2019 (BS 21/02/2019 en 30/04/2019), ditmaal omtrent een perceel op de hoek van het Rogierplein en de Bolwerklaan

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het GBP “rehabilitatie van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde”

Op 16 mei 2019 (BS 04/07/2019) heeft de regering een besluit aangenomen dat de procedure van gedeeltelijke wijziging van het GBP voor openbaar nut opent, voor de rehabilitatie van de hippodroom van Ukkel-Bosvoorde. Deze gedeeltelijke wijziging volgt de procedure zoals voorzien in het BWRO en zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek dat vooraf aangekondigd wordt.

Vernietiging door de Raad van State 3: GBP "Heizel"

Tegen GBP "Heizel" werden verschillende beroepen ingesteld die tot de vernietiging van het gebied van gewestelijk belang "Heizel" door de Raad van State hebben geleid (Besluit van de Raad van State nr. 247-742 van 6 maart 2020).