mediapark.brussels: wijzigingen en versterkte ambities voor het stadsproject na openbaar onderzoek

Posted on 21 June 2021

 


© perspective.brussels/Leclercq Associés

© perspective.brussels/Leclercq Associés
Op 17 juni 2021 heeft de Brusselse regering kennisgenomen van de verschillende aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van het openbaar onderzoek met betrekking tot het project voor de ontwikkeling (RPA) van de site mediapark.brussels. De bijsturing van het plan steunt op twee grote principes: een groter gedeelte voorbehouden voor openbare ruimten en de bouwdichtheid verminderen – zowel qua hoogte als qua dichtheid.

Het gewijzigde project zal opnieuw aan een openbaar onderzoek worden onderworpen voor het einde van het jaar. De regering draagt perspective.brussels op om de nodige wijzigingen door te voeren.

In 2017 ondertekende het Brussels Gewest de akten om de terreinen van de VRT en de RTBF aan de Reyerslaan aan te kopen. Het stadsproject 'mediapark.brussels' stelt voor om de site van de openbare televisiezenders VRT en RTBF te transformeren tot een gemengde wijk rond media-activiteiten. Door deze stedelijke enclave open te stellen voor de stad, worden nieuwe kwaliteiten in de buurt geïntroduceerd: een ruim openbaar park, betaalbare woningen, lokale voorzieningen en buurtwinkels.

De regering trekt de oorspronkelijke doelstellingen van het project niet in twijfel. De huidige politieke arbitrage voorziet een bijsturing van die doelstellingen in het licht van het participatieve fase van het openbaar onderzoek:

  • Een nieuw openbaar stadspark aanleggen, ten behoeve van de hele Reyerswijk. Het oorspronkelijke park van ruim 8 ha zal verder worden uitgebreid met 1,5 ha door 3 bouwzones in het zuidoosten van het plan te schrappen en het bestaande bos verder te behouden.
  • Betaalbare woningen bouwen. Het huidig ontwerp stelt de bouw van 1600 woningen voor in een minder dicht kader.
  • Een nieuwe gemengde wijk creëren met lokale voorzieningen en diensten (kinderopvang, scholen, buurtwinkels, …) die inspelen op de huidige en toekomstige noden van bewoners.
  • Ruimte voorzien voor nieuwe innovatieve bedrijven die banen creëren, voor hogescholen en openbare voorzieningen met een link naar de mediasector.

Door die doelstellingen te handhaven, blijft het stadsproject mediapark.brussels aansluiten bij de ecologische en maatschappelijke ambities van de Brusselse regering voor een stedelijke ontwikkeling die ambitieus, duurzaam en inclusief is.

En savoir plus