Volledige opheffing van het BBP n° 60-08 « Wijk Antwerpen - Alhambra »

Posted on 1 June 2021

 


 
Op 18 maart 2021 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volledige opheffing goedgekeurd van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 60-08 "Wijk Antwerpen – Alhambra" van de Stad Brussel.

De perimeter van het BBP nr. 60-08 "Wijk Antwerpen – Alhambra", goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 12 november 1992, herzien om redenen van openbaar nut op 7 juni 2001 en gedeeltelijk opgeheven op 18 maart 2004, bevindt zich in de 'Vijfhoek' en wordt afgebakend door de Zwaluwenstraat, het De Brouckèreplein, de Adolphe Maxlaan, de Nieuwbrugstraat en de Lakensestraat..

Op 7 december 2020 nam de gemeenteraad de definitieve beslissing tot opheffing van dit BBP omwille van volgende redenen:

  • de toepassing van de voorschriften van het BBP sinds 12 november 1992 heeft het mogelijk gemaakt om zijn drie doelstellingen te bereiken (het behoud van de huisvesting, de functiegemengdheid en de bescherming van het erfgoed.
  • De voorschriften van het GBP kunnen in de plaats treden van de voorschriften van het BBP om het behoud van de huisvesting en de functiegemengdheid te verzekeren.
  • 6 van de 10 huizenblokken van de perimeter van het BBP vallen onder impliciete opheffingen, gezien de omzendbrief nr. 15, wat de rechtstoestand onduidelijkt maakt.
  • Het binnen de perimeter aangetroffen erfgoed is beschermd via een bescherming of een inschrijving op de bewaarlijst.
  • De esthetische voorschriften over de harmonisatie van de gevels en de daken worden beschouwd als beperkend en weinig relevant.
  • De voorschriften van het BBP vormen een beperking voor de vrijmaking van de binnenterreinen van huizenblokken (en voor de vergroening en waterdoorlaatbaarheid ervan.
  • De voorschriften van het BBP vormen een sterke beperking voor de mogelijkheden tot reconversie van het "Continental"-gebouw
  • De volledige opheffing van het BBP nr. 60-08 "Wijk Antwerpen – Alhambra" is verantwoord in plaats van een wijziging ervan.

Het GBP en de GSV zullen van kracht zijn na de volledige opheffing van het BBP nr. 60-08 "Wijk Antwerpen – Alhambra". Samen met het GPDO en het GemOP zullen zij volstaan om elk project in het gebied naar behoren te begeleiden.

En savoir plus