Een nieuwe wind waait voor de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

Een oproep tot kandidaten en een nieuwe website

Appel à candidatures

Posted on 12 April 2021

 

Meeting CRD
Meeting CRD
© perspective.brussels - Eric Herchaft

© CRD-GOC
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) is op zoek naar 4 nieuwe leden. Het gaat om een vervanging van twee effectieve en twee plaatsvervangende leden in de discipline Economie. Een oproep tot kandidaatstelling werd gelanceerd en is te raadplegen op de gloednieuwe website van de GOC!

De GOC brengt adviezen uit aan de gewetelijke Regering, betreffende de voorontwerpen van ordonnantie, de ontwerpbesluiten, de ontwerpen van gewestelijke en gemeentelijke plannen en verordeningen, die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in het BWRO die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest.

De commissie bestaat uit achttien onafhankelijke experts die door de Regering benoemd worden in de volgende disciplines: Stedenbouw en ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Leefmilieu, Economie, Huisvesting, Cultureel erfgoed, Natuurlijk erfgoed en Architectuur.

Naar aanleiding van het ontslag van twee effectieve voor de discipline Economie  (een NL-talige vrouw en een FR-talige man) en twee vervangers werd een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor 4 mandaten bij de GOC. De uiterste datum voor kandidaatstelling is 17 mei 2021.

De GOC publiceerde recent haar activiteitenverslag 2020 en stak haar website in een gloednieuw jasje!

Voor meer informatie, neem een kijkje op de website van de GOC. 

Raadpleeg het activiteitenverslag 2020 van de GOC

En savoir plus