Stadsvernieuwingscontract "Noord-Brabant - Sint Lazarus": Online Algemene Vergadering

Réunion publique

Thursday 25 February 2021

17:30 > 19:00

Posted on 8 February 2021

 


 
perspective.brusselsurban.brussels
Het Stadsvernieuwingscontract (SVC 2) "Noord-Brabant - Sint Lazarus" dat van start ging in 2017, is halverwege de uitvoering. Om het aan te passen aan de veranderende stedelijke context en de concrete omstandigheden van de uitvoering, werd het programma van het SVC gewijzigd.

In november 2020 keurde de regering het ontwerp tot wijziging van het programma goed en besloot ze, vanwege de schrapping en toevoeging van projecten, om het te onderwerpen aan een actualisering van het milieueffectrapport (MER) en aan een openbaar onderzoek.

We nodigen u uit om van 11 februari tot 12 maart 2021 deel te nemen aan dit openbaar onderzoek, daarbij kennis nemend van de uitzonderlijke maatregelen in verband met de gezondheidscrisis:

Het programma is gebaseerd op de acties en projecten voor sociale cohesie uit het oorspronkelijke programma, zoals de studentenpool aan het Koninginneplein in Schaarbeek of de bouw van woningen in de Linnéwijk in Sint-Joost-ten-Node. Daarnaast wordt het aangevuld met nieuwe projecten zoals: de kinderopvangpool in de Hoogvorststraat in Schaarbeek of de heraanleg van het Sint-Franciscuspark in Sint-Joost-ten-Node.

De verschillende projecten worden geleid door de SVC 2-partners: de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de lokale verenigingen.

Wilt u meer te weten komen over de lopende projecten en het ontwerp tot wijziging?
perspective.brussels en urban.brussels nodigen u uit op de online Algemene Vergadering op 25 februari 2021 van 17.30 tot 19.00 uur

Op het programma:

Hoe?
Door in te loggen op onze Teams-vergadering

U kunt nu alle betrokken documenten (gewijzigde programma's en MER's) raadplegen op wijken.brussels.