Lokale preventie van schoolverzuim: de regering bevestigt het budget en de gemeentelijke projecten voor preventie van schoolverzuim

Posted on 4 December 2020

 

Little girls in the school playground
Little girls in the school playground
 
Individuele ondersteuning van jongeren, individuele of collectieve huiswerkbegeleiding, schoolbemiddeling, remediërende acties, sensibilisering en informatie over de schoolloopbaan of -begeleiding, netwerking onder de actoren, ... Al die acties (en vele andere) worden opgezet door de 19 Brusselse gemeenten om schoolverzuim te voorkomen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevestigde zopas de toekenning van € 5.481.839 gewestelijke steun aan de gemeenten om deze opdrachten te blijven uitvoeren in 2021.

In januari 2020 heeft de Dienst Scholen het beheer van de pijler Schoolverzuim overgenomen van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen (PPBP). Dit programma, herdoopt tot gpS (gemeentelijk Preventieplan tegen Schoolverzuim), is een van de gewestelijke programma's voor schoolinschakeling die door de Dienst Scholen worden beheerd.

Het bedrag dat in 2020 aan dit plan was toegekend, wordt (geïndexeerd) opnieuw uitgetrokken voor het jaar 2021. De gemeenten zullen hun activiteiten binnen dit kader dus kunnen voortzetten en ook uitbreiden, naargelang de lokale behoeften. In totaal voeren 111 gemeentelijke ambtenaren bijna 130 projecten uit, verspreid over de verschillende Brusselse gemeenten.

Bovendien heeft de regering, in de huidige context van verhoogd risico op schoolverzuim door de covidmaatregelen, vanaf het einde van de zomer 2020 aanvullende uitzonderlijke middelen goedgekeurd om scholen, gemeenten en verenigingen bij te staan in hun inspanningen voor schoolinschakeling van jongeren.

Bovenop de financiering toegekend in het kader van het gpS, het PSV en het PBSB, die worden beheerd en gecoördineerd door de Dienst Scholen, is dit nog een uitbreiding van het gamma aan acties voor de schoolinschakeling van jongeren in het Brussels Gewest. 19 bijkomende vte's komen de gemeentelijke teams ondersteunen en 21 bijkomende projecten worden opgezet in de middelbare scholen in het kader van deze "PSV-versterking".

Voor meer informatie: schoolinschakeling.brussels