Computers verspreid in de Brusselse secundaire scholen voor het afstandsonderwijs

Posted on 9 November 2020

 


 
Computers en apparatuur werden verspreid onder digitaal kansarme studenten: de Dienst Scholen van perspective.brussels droeg bij aan deze actie om de toegang tot afstandsonderwijs mogelijk te maken!

Vanaf deze woensdag 28 oktober worden de lessen in het secundair onderwijs volledig op afstand gegeven. Minister-president Rudi Vervoort en minister voor digitalisering, Bernard Clerfayt, verkregen het akkoord van de Brusselse regering om een budget van 3,2 miljoen euro vrij te maken, waarvan bijna 360.000 euros in 2020, om IT-materiaal te kopen om ter beschikking te kunnen stellen van leerlingen uit achtergestelde wijken.

670 draagbare computers en Chromebooks werden verdeeld tijdens de maand oktober. Net op tijd om de overschakeling naar het afstandsonderwijs het hoofd te bieden. Deze operatie werd gecoördineerd met de Dienst Scholen van perspective.brussels, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Centrum voor Informatie voor het Brussels Gewest (CIBG).