be running

  Geodata

   

  Beschrijving

  Om het hardlopen in de stad een duw in de rug te geven, ontwikkelt perspective.brussels de strategie be running. Die moet leiden tot een ruimtelijke visie voor recreatieve stappers en lopers.

  Wandel- en loopparcours worden op elkaar aangesloten, zodat een netwerk ontstaat tussen het bestaande sport- en vrijetijdsaanbod en de bestaande voorzieningen in de openbare ruimte. Buitenlandse voorbeelden sterken deze logica: Amsterdam beschouwt ‘de stad als sportveld’ en voor Parijs moet sport de stad ‘binnendringen’  ('le sport envahit al ville').

  De resolutie  van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, die aan de oorsprong ligt van deze strategie, wijst op het belang ervan in meerdere opzichten: voor het imago van Brussel, de ruimtelijke ordening, de mobiliteit, de sportbeoefening en de gezondheid van de inwoners, toeristen en pendelaars in ons stadsgewest.

  Ons actieplan

  Tal van ontmoetingen en werkgroepen van gewestelijke instellingen (perspective.brussels, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brusselvisit.brussels), loopexperts, gemeenschappen en gemeenten, hebben geleid tot een actieplan met als uitgangspunt het lopen in de openbare ruimte een plaats te geven de dynamieken van:

  Het plan bevat diverse actiepunten die parallel moeten worden uitgevoerd:

  • Een enquête werd in maart en april 2020 gerealiseerd. De resultaten hiervan worden nu geanalyseerd met het doel om inzicht te krijgen in gewoontes, beweegredenen en ervaringen van lopers op het terrein.
  • Een big data-studie uitvoeren. Een gespecialiseerd studiebureau, TrackLandscapes, werd in januari 2020 aangesteld en gaat aan de slag gaan met de gegeolokaliseerde data van loopapps. Doel is om een beter inzicht te krijgen in de huidige looppraktijken in Brussel en de ingrepen te detecteren die noodzakelijk zijn om die te verbeteren en verder te ontwikkelen.
  • Een herkenbaar, toegankelijk en aantrekkelijk 'recre-actief' netwerk uitdenken en er de routes van vastleggen. Dit in kaart wil Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de gemeenten aansporen om routes aan te passen, te verbeteren of nieuw in te richten om tegemoet te komen aan zowel stappers als lopers en die verder te promoten.
  • Een vademecum (toolbox) opstellen dat ontwerpers en inrichters van de publieke ruimte de goede praktijken onder de knie helpt te krijgen voor de aanleg en het gebruik van loopvriendelijke parcours.
  • Een RunHack op touw zetten, naar het voorbeeld van de RunHack van Londen (2017). Dat evenement wil lopers en stedenbouwkundigen bijeenbrengen om samen oplossingen te creëren die het hardlopen in de stad op een concrete manier verbeteren.
  • Een visuele identiteit en een bewegwijzering uitwerken voor het recre-actieve netwerk. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een samenhangend netwerk te creëren en de routes in het Brusselse landschap herkenbaar te maken.
  • Projectoproepen organiseren om gemeenten (of andere plaatselijke actoren) te ondersteunen bij het uitwerken van evenementiële pilootprojecten of tijdelijke, overgangs- en/of permanente inrichtingen.

  Het platform ‘sport.brussels’ zal de cartografische analyse van de loopbeoefening verwerken en onder meer de kaart met parcours online ter beschikking stellen. Het zal ook georganiseerde sportactiviteiten promoten, waaronder looptrainingen en -wedstrijden.

  Contact