Noordwijk: hotspot voor circulaire economie speelt centrale rol in de samenwerking met universiteiten

Posted on 27 November 2019

 


© Filip Dujardin

 

 

De Noordwijk speelt sinds enkele maanden een vooraanstaande rol op het vlak van stadsontwikkeling. De wijk werd door de leerstoel circulaire economie, waarvan Perspective lid is, uitgeroepen tot hotspot voor Circulaire Economie en doet van zich spreken door tal van initiatieven door verschillende actoren in de stad: de administraties bevoegd voor stadsontwikkeling, Up4North (collectief van grote eigenaars), verenigingen, de leerstoel Circulaire Economie en de universiteiten.

In 2018 stelde een steunpunt van de International Architecture Biennal Rotterdam (IABR) in de wijk het werk voor van studenten architectuur aan de Universiteit Hasselt en de KULeuven (campus Sint-Lucas). In het voorjaar van 2019 daagde Master Studio van de KULeuven Faculteit Architectuur, de studenten uit tot reflectie over de wijk.

In het kader van zijn opdracht werkt Perspective mee aan de omkadering van de masterstudenten Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de ULB via een leerstoel opgezet in overleg met de Brusselse universiteit. In die hoedanigheid jureert Perspective geregeld over studenten van de ULB.

Tegelijk werkt Perspective regelmatig mee aan de conferenties en masterclasses van Metrolab, een stadslaboratorium voor multidisciplinair en interuniversitair onderzoek. In dit kader was Perspective aanwezig tijdens de conferentie Urban Production en co-animeerde het daar de workshop over Masui-Vergote op 15 november.

Op die manier waait er steeds een frisse wind door territoriale kennis die wordt opgedaan en  de strategieën die voor de stad worden uitgewerkt.

En savoir plus