Overzicht van de huisvestingsvergunningen

Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen analyseert de evolutie van de vastgoed- en residentiële dynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


   
  Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
  Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
   

   

  Beschrijving

  Net als de Overzichten van het kantorenpark, productieactiviteiten en de handel, heeft het Overzicht van de huisvestingsvergunningen als doel om een stand van zaken te geven van de toekomstige behoeftes en de nodige planningsinstrumenten, bestaand en toekomstig, om hierop in te spelen.

  Om de evolutie van de huisvesting in Brussel te begrijpen in het licht van de demografische groei in het Gewest sinds het begin van de jaren 2000, voert perspective.brussels het Overzicht van de huisvestingsvergunningen uit in samenwerking met urban.brussels (Brussels Urbanism and Heritage), dat de brongegevens (stedenbouwkundige vergunningen) levert.

  Een continue analyse van de residentiële dynamiek

  Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen maakt regelmatig een statistische analyse van de residentiële dynamiek. De analyse van de uitgereikte vergunningen is een betrouwbare indicator van de residentiële dynamiek.

  Het Overzicht is een instrument voor ruimtelijke ontwikkeling dat tracht om aanbevelingen te doen die anticiperen op de toekomstige huisvestingsbehoeften in Brussel.

  Contact