De ordonnantie in verband met het Schoolcontract gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Posted on 11 June 2019

 


© pta

Het Schoolcontract is een nieuw instrument van stadsvernieuwing, gericht op een betere stedelijke integratie van scholen in hun omgeving. De ordonnantie in verband met het Schoolcontract is de wettekst die de doelstellingen en het kader ervan vastlegt. Deze treedt in werking op 11 juni 2019

Via deze ordonnantie zet Het Schoolcontract in op het opwaarderen van schoolbuurten en de relatie tussen scholen en hun omgeving en het openstellen van de school voor de buurt.

Het Schoolcontract heeft een drieledig doel:

  • De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren
  • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de refter, openstelling van het schoolplein enz.
  • De school openstellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte.

Het programma van elk Schoolcontract wordt opgesteld en uitgevoerd door de verschillende betrokken actoren bij de school, de wijk, de gemeente en het Gewest.

De ordonnantie in vervand met het Schoolcontract werd gepubliceerd en treedt in werking op 11 juni 2019.

 

En savoir plus