Wetstraat: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Enquête publique

07 October > 05 December 2019

Posted on 30 September 2019

 


 

Van 7 oktober tot 5 december 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg "Wet" voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-Ten-Node en Sint-Pieters-Woluwe.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) "Wet" stelt voor om de verschillende ambities voor dit toegangsgebied tot de stad in een coherentie visie te gieten. Het ontwerpplan voorziet in de aanleg van ongeveer 185.000 m² woningen (ongeveer 1.850 woningen) en 3 hectare openbare ruimte, een kader voor lokale en grootstedelijke openbare voorzieningen. Deze nieuwe functies worden ingericht in een nieuw samengestelde gebouwde omgeving rond gebouwen met een beperkte grondinname en met verschillende bouwhoogtes waaronder ook hoogbouw.

Op 23 mei 2019 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) “Wet” goed. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van de ontwikkeling van de site.

Van 7 oktober tot 5 december 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Elsene, Etterbeek, Sint-Joost-Ten-Node en Sint-Pieters-Woluwe. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels via een formulier.

Een infosessie wordt georganiseerd op dinsdagavond 15 oktober van 18u30 tot 20u30 in Residence Palace (zaal Polak), Wetstraat 155, 1000 Brussel.

In de gemeenten, kan u de volgende documenten raadplegen;

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

En savoir plus