Het versterken van de digitale geletterdheid op school

Appel à projets

Posted on 4 December 2018

 


 

De Dienst Scholen van perspective.brussels lanceert een projectoproep ter ondersteuning van proefprojecten die inzetten op het leren coderen voor studenten en docenten in de scholen van het Brussels Gewest.

Waarom dit initiatief tot het leren coderen?

Om mee te kunnen in de voortgaande digitalisering van onze samenleving en om de wereld rond ons te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk om over tools te beschikken, waarmee we inzicht krijgen in de digitalisering in ruime zin.
Het is belangrijk, dat jongeren, in hun hoedanigheid van burger, niet alleen passieve gebruikers/consumenten van de digitale toepassingen zijn. Daarom is het van belang om de vaardigheden van studenten te verbeteren zodat ze zonder angst met informatica en algoritmische logica leren omgaan, bijvoorbeeld door ze te onderwijzen in coderen.
Het beheersen van digitale technologieën is bovendien een echt pluspunt op de arbeidsmarkt.

Een regionale projectoproep

Op voorstel van de minister-president Rudi Vervoort en de staatssecretaris voor Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering , Bianca Debaets, heeft de Brussels regering besloten om 150.000 euro financiering toe te wijzen aan leeractiviteiten die inzetten op het coderen door studenten en docenten in het Brussels Gewest. Dit besluit maakt deel uit van het Brussels programma voor het onderwijs in Strategie 2025.
De activiteiten zullen worden ontwikkeld door de non-profitsector of de overheidssector, samen met onderwijsinstellingen die beantwoorden aan de leerplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelgroep bestaat uit leerlingen, maar ook uit leerkrachten.

Aanvragen dienen uiterlijk tegen 31 januari 2019 bij de Dienst Scholen van perspective.brussels te worden ingediend.

Documenten m.b.t. de projectoproep: