Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd goedgekeurd

Publication

Posted on 13 July 2018

 

Strategy Map City
Strategy Map City
 
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de sociale, economische en ecologische doelstellingen en de mobiliteitsbehoeften op middellange en lange termijn voor het volledige Brusselse grondgebied.

Het Gewest kent verschillende grote uitdagingen: demografische groei en toegankelijkheid van huisvesting, economische verschuivingen en de gevolgen daarvan voor werkgelegenheid, mobiliteit, milieu, (sociale) mixiteit etc.

Met de definitieve goedkeuring van het GPDO, geeft de regering vorm aan haar territoriale visie en doelstellingen die tegen 2040 gerealiseerd kunnen worden en projecteert zij regionale antwoorden op deze specifieke uitdagingen. Het GPDO identificeert ambities voor de territoriale planning aan de hand van vier hoofdthema's:

 • Het grondgebied inzetten om het kader van de territoriale ontwikkeling vast te leggen en nieuwe wijken te creëren.
 • Het grondgebied inzetten om een aangename, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving te ontwikkelen
 • Het grondgebied inzetten om de stedelijke economie te ontwikkelen
 • Het grondgebied inzetten om multimodaal vervoer mogelijk te maken.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling werd op 12 juli 2018 goedgekeurd en maakt gebruik van de bijdragen via de participatie met burgers en verenigingen (bijna 6000 meningen werden verzameld tijdens het openbaar onderzoek) en de toevoegingen door de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).

Het GPDO treedt in werking 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Vind hier het document en de bijlagen. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad, worden deze eveneens beschikbaar gesteld in de 19 Brusselse gemeenten.

 1. Ruimtelijke ruggengraat en visie voor Brussel
 2. Grote grondreserves
 3. Groen en blauw netwerk
 4. Openbare ruimte en stadsvernieuwing
 5. Economische ontwikkeling
 6. Structurerende mobiliteitsnetwerken
 7. Fietsnet
 8. het stadsproject

Meer info over het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP)

En savoir plus