Projectoproep "Preventieprogramma tegen Schoolverzuim" 2018-2021

Posted on 27 April 2018

 


 

Het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil schooluitval op een globale, geïntegreerde manier aanpakken.

De Gewestelijke Regering subsidieert PSV-projecten van scholen verspreid over de 19 gemeenten van het gewest. Deze middelen ondersteunen acties tegen spijbelen buiten de schooluren.

Voor het eerst sinds de start in 2000 geldt de PSV-projectoproep voor een periode van drie jaar, met de bedoeling om de kwaliteit van de ondersteunende projecten te verhogen en de administratieve last voor alle betrokken partijen te bepreken.

Download de documenten:

    En savoir plus