De ondergrondse verbinding Albert-Bordet

goedkeuring van de wijziging van het GBP

Posted on 23 April 2018

 


© MIVB-STIB

De gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) betreffende de hoogperformante Noord-Zuidverbinding voor het openbaar vervoer treedt in werking op 8 mei 2018. Deze wijziging laat toe om de ondergrondse verbinding tussen Albert (Vorst) en het Noordstation te vernieuwen, alsook een nieuwe tunnel aan te leggen tussen het Noordstation en Bordet in Haren. Die infrastructuur moet op termijn de nieuwe metrolijn 3 mogelijk maken.

Het GBP is sinds 2001 het referentieplan voor de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is van bindende kracht en heeft een verordenende waarde. Elke stedenbouwkundige vergunning moet hieraan voldoen.

De gedeeltelijke wijziging van het GBP maakt het mogelijk om:

  • Enkele tunnels en de huidige haltes in Vorst (Albert) en Brussel-stad (in de omgeving van het Zuidstation) te vernieuwen en enkele nieuwe stations aan te leggen in Schaarbeek, Evere en Haren. 
  • Een nieuwe bestemming aan twee terreinen toe te wijzen, in functie van:
    • een nieuw ondergronds station in Schaarbeek
    • opslag- en werkplaatsen te creëren, die nodig zijn voor de exploitatie van de nieuwe metrolijn 3.

Deze gedeeltelijke wijziging van het GBP werd van 1 september 2017 tot en met 30 oktober  2017 aan een openbaar onderzoek onderworpen en voorgelegd aan de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie. Ze is door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd op op 29 maart 2018 en treedt in werking op 8 mei 2018.

Download de documenten, onderworpen aan het openbaar onderzoek 

 

En savoir plus