Een nieuw platform gewijd aan burgerparticipatie in het Brussels Gewest

Posted on 23 April 2024

 


 

 

 

In 2019 heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om de participatiecultuur op haar grondgebied te versterken, zodat de Brusselaars kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van projecten en overheidsbeleid.

Sindsdien heeft de gewestelijke dienst Participatie, opgericht in 2021, een reeks instrumenten ontwikkeld om participatie-initiatieven aan te moedigen en openbare instellingen en burgercollectieven te begeleiden bij hun projecten. Het meest recente project, het platform participation.brussels, werd op dinsdag 23 april onthuld.

Het doel van de Brusselse dienst Participatie van perspective.brussels is om de participatiereflex te vergemakkelijken door:

  • de gepaste instrumenten aan te bieden om het gebruik van participatieve methodes in de ontwikkeling van projecten in Brussel te stimuleren en
  • door actoren die een dergelijke aanpak willen gaan toepassen, te begeleiden.

De invoering van kwalitatieve en meer systematische participatieprocessen in de aanloop naar projecten een garantie is voor een betere kwaliteit ervan en een grotere sociale cohesie.

Het platform participatie.brussels is bedoeld als hulpmiddel voor alle actoren die geïnteresseerd zijn in burgerparticipatie. Het platform bevat:

  • een toolbox met informatiefiches waarin de verschillende soorten participatieprocessen en de verschillende fasen worden uitgelegd, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden;
  • een interactieve kaart met 148 inspirerende Brusselse initiatieven;
  • en thematische artikels.

Naast dit platform biedt de dienst Participatie van perspective.brussels actoren op het gebied van participatie ook een selectie van gekwalificeerde dienstverleners op verschillende gebieden: ontwerp, facilitatie, communicatie, mobilisering van doelgroepen en evaluatie van participatieprocessen. Deze dienst, die wordt aangeboden via een aankoopcentrale, richt zich zowel tot publieke actoren als tot burgercollectieven die in Brussel hoogwaardige burgerparticipatieprojecten willen ontwikkelen.

Eind februari bracht de dienst Participatie voor het eerst de ambtenaren op het gebied van participatie in Brussel samen. Het nieuwe netwerk verenigt meer dan honderd actoren. Het stelt projectdragers in staat om goede praktijken uit te wisselen en het wordt regelmatig voorzien van opleidingen, praktische voorbeelden en een verscheidenheid aan artikels die bedoeld zijn om de kennis en kwaliteit van de ingevoerde participatieprocessen te vergroten.

Dit zijn slechts enkele van de referenties die initiatiefnemers van participatieve processen kunnen helpen om inspiratie op te doen, hun projecten op te bouwen of te verbeteren.

Ontdek het platform

Deel jouw initiatief

En savoir plus