Volledige opheffing van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Scheutwijk N’

Posted on 25 March 2024

 


 
Op 2 april 2020 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ‘Scheutwijk N’.

Het BPA werd goedgekeurd door het Koninklijk Besluit van 22 oktober 1964. De perimeter ervan beslaat een huizenblok en een perceel van een naburig huizenblok, op een oppervlakte van 3,15 ha. Het wordt begrensd door de Jean Van Lierdestraat, de Van Souststraat, de Obusstraat, de Puccinistraat en de Joseph Kelchtermansstraat.

Motivering voor de volledige opheffing

  • Het BPA ‘Scheutwijk N’ dateert van vóór het GBP, waardoor sommige voorschriften van het BPA ‘Scheutwijk N’ impliciet door het GBP worden opgeheven;
  • Het BPA bevat verouderde bepalingen die niet meer overeenkomen met de huidige stedenbouwkundige visie.
  • Het huizenblok is bijna volledig bebouwd. De belangrijkste doelstellingen van het BPA ‘Scheutwijk N’ werden bereikt.
  • Het BPA ‘Scheutwijk N’ is restrictiever dan het GBP op het vlak van secundaire bestemmingen, wat nadelig is voor de gemengdheid van functies zoals die door het Gewest en de gemeente wordt aangemoedigd;
  • De opheffing van het BPA zal de planningscontext vereenvoudigen en de bestaande instrumenten GBP en GSV zijn voldoende om het stedenbouwkundige kader van de perimeter te waarborgen.
  • Een opheffing is passender dan een wijziging.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV blijven van toepassing en kunnen een kader vormen voor toekomstige projecten, waarbij het GBP een kader biedt voor de bestemming en de GSV (en mogelijk gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen) voor stedenbouwkundige aspecten zoals het bouwprofiel, de ligging van gebouwen, architecturale vormgeving, enzovoort.

En savoir plus