De Europese wijk wordt in de toekomst een levendige en gemengde wijk voor iedereen

Posted on 16 May 2022

 


© visit.brussels
Als centrum van internationale werkgelegenheid en zetel van de Europese instellingen staat de Europese wijk voor een transformatie. perspective.brussels ontwikkelde op basis van eerdere werkzaamheden en rekening houdend met nieuwe stedelijke tendensen een nieuwe visie voor de ontwikkeling van deze wijk.

Na de vele bezwaren die onder andere werden geuit tijdens het openbaar onderzoek voor het Richtplan van Aanleg (RPA) Wet, de COVID-crisis – en de lessen die hieruit zijn getrokken voor de stedelijke aanleg – en de onzekerheid die vandaag heerst op de kantorenmarkt heeft de Brusselse Regering beslist om het project te herzien.

Een participatief proces

perspective.brussels organiseerde tussen oktober 2021 en januari 2022 zes thematische workshops met verschillende betrokken partijen: gemeentelijke, gewestelijke en Europese overheden, vertegenwoordigers van wijkverenigingen en private actoren

De onderwerpen van deze workshops : Stadsvorm en erfgoed, openbare ruimte en mobiliteit, klimaatverandering en ecosysteemdiensten, huisvesting en buurtdiensten, kantoren en tijdelijk gebruik en tot slot, New European Bauhaus

Elke workshop bestond uit twee delen:

 • Een presentatie van de evolutie sinds 2008, het jaar van van het Richtschema voor de Europese wijk, een presentatie van de recente tedensen, met een interventie van verschillende experten.
 • een debat met de deelnemers

perspective.brussels realiseerde aansluitend een synthese van de verschillende onderwerpen en uitdagingen die aan bod kwamen tijdens de workshops. 

Twee publieke debatten werden georganiseerd in februari 2022 om deze gedeelde visie voor te stellen en een breed publiek te betrekken. De deelnemers konden gedurende twee weken hun opmerkingen en suggesties opsturen. 

Op 12 mei 2022 besloot de Brusselse regering deze nieuwe visie voor de Europese wijk over te nemen.

De belangrijke principes

De gedeelde visie bestaat uit vijf thema's en negen principes

Landschap en grondgebied

 • De Maalbeekvallei opwaarderen
 • De Europese wijk herverbinden met de omliggende wijken op basis van vijf assen : bodem van de vallei, de Squares (Frère Orban en Meeûs), institutionele as (Solidarnosk – Schuman), culturele as (Jubelpark naar Kunstberg) en de as tussen het Jubelpark en het Warandepark

Open ruimte en mobiliteit

 • Geluidsoverlast van doorgaand verkeer beperken op de belangrijke verkeersaders en het comfort van de actieve weggebruiker verbeteren op de verschillende ingangswegen
 • Het gebruik van het openbaar ruimtewerk diversifiëren, de openbare ruimten en de binnenkant van de huizenblokken vergroenen. Het aantal parkeerplaatsen op de straat beperken door toepassing van de COBRACE-wetgeving. 

Stadsvorm en erfgoed

 • De huidige dichtheid van de wijk behouden, ontdichten van de binnenterreinen van de huizenblokken, en de gelijkvloerse verdiepingen activeren in relatie tot de publieke ruimte.
 • Een respectvolle benadering van bestaande gebouwen om de koolstofvoetafdruk van vastgoedactiviteiten en de overlast van bouwplaatsen drastisch te verminderen. Daarbij wordt de Renolution-strategie geïntergreerd en het streven naar een hoge energieprestatie (EPB A).

Functionele mix en nabijheid

 • Een divers aanbod van woningen voorzien, opdat het monofunctioneel karakter van de wijk stelselmatig kan verdwijnen.
 • Het aanbod van plaatselijke diensten versterken en de economische activiteiten diversifiëren. Versterking van het stedelijk netwerk en de implanting van een nieuwe grootstedelijke voorziening aan een van de hoofdwegen.

Toekomst van de kantoren

 • Kantoorgebouwen beter laten bijdragen tot de levendigheid en de gezelligheid van de buurt door commerciële functies en diensten op het gelijkvloers te integreren en door het tijdelijk gebruik in leegstaande gebouwen te diversifiëren.

Een taskforce voor de Europese wijk

De regering heeft besloten een "Taskforce voor de Europese wijk" op te richten die erop moet toezien dat de door alle betrokken actoren gedeelde visie wordt nageleefd. Perspective is aangesteld om deze taskforce te leiden, die om de twee maanden zal samenkomen en samengesteld is uit urban.brussels, visit.brussels, hub.brussels, Brussel Mobilteit, Leefmilieu Brussel, Citydev, het Commissariaat voor Europa en de betrokken gemeenten. Deze taskforce zal tweemaal per jaar bijeenkomen en bestaat uit minister-president Rudi Vervoort en secretaris voor stedelijke aangelegenheden Pascal Smet.