Interventieperimeters

  De Gewestregering treft maatregelen om de prioritaire wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te herwaarderen.

  Extra openbare investeringen in duurzame ontwikkeling voorzien onder andere woningen, economische activiteiten en doeltreffende voorzieningen.

  •  Een Stadsvernieuwingsgebied (SVG) verenigt wijken in moeilijkheden. De investeringen verbeteren er de levenskwaliteit, de sociaaleconomische integratie en de lokale economie.
  • Een Zone van economische uitbouw in de stad (ZEUS) bevordert de werkgelegenheid in een bepaalde zone door bedrijven aan te zetten om lokale werknemers in dienst te nemen.
  • Een Stadsvernieuwingscontract (SVC) pakt wijken aan die zich uitstrekken over meerdere gemeenten. Het combineert stadsvernieuwing op verschillende domeinen zoals vastgoed, sociale economie, leefomgeving en openbare ruimte.
  • Een Duurzaam Wijkcontract is een gezamenlijk actieplan van het Gewest, de gemeente en inwoners van een Brusselse wijk. Het voorziet een budget om een programma uit te voeren beperkt in tijd en ruimte.