Plannen en reglementen

Scholen zijn bouwwerken zoals de andere en moeten dus voldoen aan bepaalde stedenbouwkundige voorschriften. Een school mag overal in het Brussels Gewest worden gebouwd, behalve in groengebieden.

Wel bestaan er stedenbouwkundige regels die een kader verschaffen voor de manier waarop (waar en hoe) een schoolproject kan worden uitgevoerd. Deze omkadering bouwt op een reeks plannen en verordeningen waaraan het project (en dus ook de stedenbouwkundige vergunning) moet voldoen om te worden toegestaan.

Raadpleeg de stedenbouwkundige informatie online op de website van BruGis of neem contact op met de Dienst Scholen om een site te onderwerpen aan een stedenbouwkundige analyse.