Niet-ingevulde behoeften. Spanningsgebieden.

De Dienst Scholen analyseert het grondgebied van het Brussels Hoodstedelijk Gewest om spanningsgebieden te definiëren, waar het schoolaanbod en de schoolvraag niet overeenkomen. Dit om een antwoord te bieden op de noden die ontstaan bij de toename van de schoolgaande jeugd tegen 2025, in het basis- en secundair onderwijs.