Monitoring van het schoolaanbod

De Dienst Scholen van perspective.brussels beschikt sinds 2010 over een mechanisme om de planning van nieuwe plaatsen in het basis- en secundair onderwijs in het Brussels Gewest op te volgen: de monitoring van het schoolaanbod.

Deze tool is bedoeld om de plannen voor nieuwe plaatsen in de Brussels scholen in cijfers uit te drukken en stimulansen te bieden aan projecten die hierop inzetten.

Concreet brengt de monitoring van het schoolaanbod projecten in kaart in de scholen gesubsidieerd door de Gemeenschappen of door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De monitoring gaat eveneens aan de slag met projecten voor nieuwe plaatsen in het gesubsidieerd officieel onderwijs waarvoor er een principieel akkoord is van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad.