De school in het Brussels gewest

De ligging van een school wordt vaak bepaald door een reeks beperkende factoren zoals  de eigendom van de gronden, het budget en de geldende procedures. Toch is ze ook een essentieel element voor de kwaliteit van het geplande schoolproject.

In een ideale situatie wordt de ligging van een school mede bepaald door parameters als het hinterland, de bereikbaarheid, de gemeentelijke voorzieningen in de buurt (sportzaal, zwembad, cultuurcentrum, bibliotheek enz.), de beschikbare groene ruimten en de demografische en stedenbouwkundige evolutie.

De Dienst Scholen biedt ondersteuning aan projectbeheerders bij de locatiekeuze van de scholen die zij plannen.

In juli 2018 publiceerde de Dienst Scholen de studie Creëren van plaatsen in het secundair onderwijs. Evaluatie en lokalisatie van de noden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere instrumenten maken initiatieven wegwijs op gewestelijke schaal: het GPDO en de richtplannen voor de strategische polen.