Een school bouwen, uitbreiden, renoveren: Tool Box

Een kwaliteitsvolle plek op school voor elk kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is het streven van de Dienst Scholen, die daartoe is opgericht door het Gewest.

De bouw, de uitbreiding en de renovatie van een school is een initiatief met een zware impact. Het gebouw wordt de leefomgeving van massa’s jonge mensen voor de volgende twintig, dertig, vijftig jaar en wellicht nog langer...

Het is tevens een onderneming die aan strikte regels is gebonden: er moet een veelzijdig en duurzaam architecturaal programma worden opgesteld, regels moeten worden gerespecteerd, aanbevelingen en administratieve procedures gevolgd, en vergeet niet de wet op de overheidsopdrachten, ...

Precies daarom analyseert het team van de Dienst Scholen het aanbod en de behoefte aan onderwijsinstellingen en begeleidt het de projectbeheerders om ervoor te zorgen dat investeringen relevant zijn en het proces onderbouwen dat leidt naar nieuwe kwaliteitsvolle schoolplekken voor de Brusselse kinderen.

Deze ’handleiding is opgevat als een toolbox voor beheerders van infrastructuurprojecten voor scholen: schooldirecteurs, leraars, inrichtende machten, architecten en ouderverenigingen. U vindt hier heel wat nuttige informatie en adviezen om uw project tot een goed einde te brengen.

Deze tijdlijn begeleidt u in elke fase van uw project.

De Dienst Scholen geeft een overzicht van de financieringen, voornamelijk de subsidies, die toegankelijk zijn voor de actoren uit de onderwijswereld in het Overzicht van de financieringen.
Hierbij vindt u de lopende financieringen, waarvoor het nog steeds mogelijk is om een aanvraagdossier in te voeren.

Financieringen Domein Subsidiërende overheid
Subsidie voor tussenkomsten in de schoolkosten van leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 2024-2025 Enseignement Vlaamse Gemeenschapscommissie
Construction/Aménagement FW-B
Enseignement FW-B
PBSB - projectoproep RBC
Programma Preventie Schoolverzuim (PSV): projectoproep Enseignement
Éducation
RBC
Fonds Ernest Solvay Enseignement
Formation
Environnement
Développement durable
Éducation
Technologie
Fondations, Fonds, Mécénat, …
GPS - projectoproep Éducation RBC