BWRO-hervorming

De BWRO-herziening: een omvangrijke wetshervorming

Posted on 22 December 2017

 


 

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO, heeft onlangs, aan het einde van 2017, enkele ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het BWRO vormt de juridische basis voor de instrumenten in verband met stedenbouw en ruimtelijke ordening en is van toepassing op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een belangrijke herziening van het BWRO beoogt een vereenvoudiging en rationalisering van de stedenbouwkundige procedures. Deze hervorming omvat alle hoofdstukken van het Wetboek.

Hoofdstukken II (over planning) en III (inzake de stedenbouwkundige verordeningen) worden van kracht tijdens het eerste kwartaal van 2018. De andere hoofdstukken worden van kracht één jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad.


De belangrijkste wijzigingen betreffen :

Nuttige documenten