Monitoring van de culturele infrastructuur


 

 

Het Brussels Gewest ontwikkelt een ruimtelijke visie van de culturele infrastructuur. De bedoeling is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de inwoners een betere toegang tot cultuur te verschaffen.

Om deze visie te onderbouwen werkt perspective.brussels een nieuw instrument uit, in samenwerking met visit.brussels : Monitoring van de culturele en socioculturele infrastructuur.

Deze Monitoring streeft een dubbele doelstelling na: de overheden helpen in hun besluitvorming en socioculturele actoren ondersteunen

De overheden informeren

De Monitoring geeft de overheden een beter inzicht in de culturele en socioculturele netwerken. Een grondige analyse helpt om de culturele infrastructuren beter te spreiden binnen het Gewest en om ontbrekende culturele functies te stimuleren. Zo wordt cultuur voor verschillende doelgroepen makkelijker toegankelijk gemaakt (vb. door beter openbaar vervoer).

De socioculturele sector ondersteunen

Culturele en sociaal-culturele actoren, kunstenaars en verenigingen uit het jeugdwerk en de samenlevingsopbouw kunnen hun infrastructuur en activiteiten promoten via de  Monitoring en op agenda.brussels. De interactieve kaart van de Monitoring geeft informatie over de plaatsen waar al deze actoren hun creaties, presentaties, animaties en vormingsactiviteiten organiseren.

Hoe is de Monitoring opgebouwd?

De monitoring van culturele infrastructuur is een dynamisch instrument dat in 5 fasen opgebouwd wordt:

  • ontmoeting met de culturele en socioculturele wereld om de noden van de sector te identificeren, de doelstellingen van de Monitoring te bepalen en de beschikbare bronnen te inventariseren,
  • inventaris van de openbare en private, culturele en socioculturele infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • vragenlijst om de inventaris aan te vullen, zodat verschillende actoren makkelijk geschikte ruimtes voor hun activiteiten vinden,
  • vragenlijst rondsturen, de Monitoring met interactieve kaart en zoekmotor implementeren,
  • ruimtelijke analyse.

Link website agenda.brussels

De Monitoring aanvullen?

visit.brussels en perspective.brussels roepen alle culturele en socioculturele infrastructuur op om een online formulier in te vullen om hun gegevens op agenda.brussels aan te vullen en up te daten.
 

Zoekmotor in ontwikkeling

Op de website agenda.brussels kan het publiek door de ingezamelde informatie zoeken. De website brengt de diversiteit van het cultuuraanbod en de socioculturele infrastructuur in beeld. Zo krijgt iedereen toegang tot de technische fiches van Brusselse locaties voor creaties, presentaties, animaties en vormingsactiviteiten.


De partners van het project

perspective.brussels werkt voor dit project nauw samen met de Gemeenschapscommissies (COCOF en VGC), de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewestelijke instanties zoals visit.brussels, culturele verenigingen en koepelorganisaties zoals RAB-BKO, Concertation des centres culturels, de coördinatoren voor sociale samenhang en het Centre régional d’appui en cohésion sociale.

visit.brussels is een centrale partner in dit project. De monitoring van culturele infrastructuur vult de culturele en toeristische informatie op agenda.brussels verder aan met de culturele infrastructuur in Brussel.

Veronica
Pezzuti
Rien
van de Wall